Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

( Đấu La Đại Lục ) Bạch Sắc Nữ Thần

Còn tiếp...
2018

Vô Cực ( Dịch )

Còn tiếp...
2017

Dị Giới Quán Net

Còn tiếp...

Vũ Ngự Thánh Đế

Dropped
2017

Túng Thiên Thần Đế

Dropped

A Kiều - Lệ Kiều

Còn tiếp...
2018

Đế Vương Thú

Còn tiếp...
2018

Cẩu Huyết Trùng Thiên

Còn tiếp...
2018

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Tồn Tại Tối Cao

Còn tiếp...
2018

Nghịch Đạo Thương Thiên

Còn tiếp...
2018

Bất Tử Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Thế Giới Nổi

Còn tiếp...
2018

Vạn Vực Thiên Tôn

Dropped

Tam Thốn Nhân Gian (convert)

Dropped
2018

Tam Thiên Vị Diện

Còn tiếp...
2018

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Dropped
2018

Hệ Thống Toàn Năng

Còn tiếp...
2018

Ma Tượng

Còn tiếp...
2018

Đại Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Ma Thần

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Bài Ma Thuật

Còn tiếp...
2018

Truy Mỹ Dị Giới Du

Dropped
2018

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn ( Dịch )

Dropped
2018

Nguyên Giới Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Thần Võ Thiên Đế ( Dịch )

Dropped
2018

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống (Dịch)

Dropped

Cửu Thiên Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Truy Mộng

Còn tiếp...
2018

Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Dịch (Full)

FULL
2017

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Còn tiếp...
2018

Kình Thiên Kiếm Đế

Dropped
2018

Thí Thiền

Còn tiếp...

Trọng Sinh Chi Suất Ma Nhập Phật

Dropped
2018

Phong Kiếm 1 - Thiên Khai

Còn tiếp...
2017

Hoành Hành Yêu Thần Ký

Còn tiếp...
2018

Ta Là Tiên Phàm (convert)

Dropped

Linh Hồn Chúa Quỷ

Còn tiếp...
2018

Nông Gia Tiên Điền

FULL

Cổ Chân Nhân

Dropped
2014