Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Thiên Đế Truyện (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Ma Môn Bại Hoại

Còn tiếp...

Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Đào Tạo Thần Nữ Siêu Cấp Bá Đạo

Còn tiếp...
2018

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Kiếm Đạo Độc Thần

FULL
2016

Ma Môn Bại Hoại (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Nhất Kiếm Nghịch Thiên

Còn tiếp...
2018

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net

FULL

Chàng Rể Ma Giới

FULL

Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn Convert

Còn tiếp...

Nghịch Thiên Thần Lộ

Còn tiếp...
2018

Hành Thiên Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên - Vô Thiên

Còn tiếp...
2018

Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

Còn tiếp...

Chân Đế

Còn tiếp...
2018

Xảo Đế

Còn tiếp...
2018

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Còn tiếp...
2018

Phục Thiên Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Dị thế Mặc Liên (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vạn Đạo Thành Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Kho Sách Của Trời

Còn tiếp...

Đạo Giới Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Tiên Giới Doanh Gia

Còn tiếp...
2017

Xuyên Không Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Dị Năng Tiểu Thần Nông

Còn tiếp...
2016

Chưởng Khống Tinh Không.

Còn tiếp...
2018

Đấu La Đại Lục 2

FULL

Đại Thần Kiếm Khách

Dropped
2018

Tu Tiên Chi Lộ

Còn tiếp...
2018

Hắc Long

Còn tiếp...
2018

Cuồng Vũ Phong Vân

Còn tiếp...
2018

Thiên Địa Bất Nhân, Tán Tu Bất Diệt !!!

Còn tiếp...
2018

Thanh Niên Óc Chó

FULL
2018

Phi Kiếm Vấn Đạo

Còn tiếp...
2017

Trọng Sinh Tối Cường Yêu Thú

Còn tiếp...
2017

Mục Thần Ký (Dịch)

Dropped
2017

Tiên Quốc Đại Đế

FULL