Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Thí Thiền

Còn tiếp...

Trọng Sinh Chi Suất Ma Nhập Phật

Dropped
2018

Vũ Thần Chúa Tể

Dropped
2018

Phong Kiếm 1 - Thiên Khai

Còn tiếp...
2017

Hoành Hành Yêu Thần Ký

Còn tiếp...
2018

Ta Là Tiên Phàm (convert)

Dropped

Linh Hồn Chúa Quỷ

Còn tiếp...
2018

Nông Gia Tiên Điền

FULL

Cổ Chân Nhân

Dropped
2014

Con Đường Thành Thần

Còn tiếp...
2018

Bất Diệt Thiên Đế

Còn tiếp...
2018

Hoa Vũ

Còn tiếp...

Nhân sinh

Còn tiếp...
2018

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Còn tiếp...
2018

Sáng Thế Chi Thần Binh

Còn tiếp...
2018

Phục Thiên Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tiền Định Hoa Vay

Còn tiếp...
2018

Lưu Manh Dược Sư

Dropped
2017

Chiến Đế

Còn tiếp...
2018

Mạnh Nhất Tam Giới Thần Thoại

Dropped
2014

Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Còn tiếp...
2017

Thế Tôn

Dropped
2018

đa tình kiếm thiên

Còn tiếp...
2018

Huyền Thoại Tu Chân Việt Nam

Còn tiếp...
2018

Ta Sẽ Trở Về Vì Nàng

Còn tiếp...
2018

Cuồng Loạn Thăng Tiên

Còn tiếp...
2018

Tam Thốn Nhân Gian (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thiên duyên kiếp

Còn tiếp...
2017

Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Còn tiếp...
2018

An Nam Tu Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Thiên Tôn ( Dịch )

Còn tiếp...
2015

Tiểu Bạch Thần Đích Đồng Thoại

Dropped

Nông Trường Của Ta Có Thể Rút Tiền

Dropped

Hệ Thống Siêu Cấp Tu Tiên

Còn tiếp...
2018

Thế Tử Nguyệt Tộc

Còn tiếp...
2018

Dị Giới Quán Net (Dịch)

Dropped

Phía Trước Có Quỷ

Dropped
2018

Bảo Liên Đăng Liệp Diễm Phong Lưu ( Dịch)

Còn tiếp...
2018

Cửu Đạo Thần Long Quyết

FULL