Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Vạn Giới Độc Tôn

Còn tiếp...

Thí Thiền

Còn tiếp...

Liêu Trai Cầu Đạo (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Nhất Ngôn Thông Thiên

Còn tiếp...
2016

Đạo Giới Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Ca Là Một Con Cá

Còn tiếp...
2018

Túng Thiên Thần Đế

Còn tiếp...

Cổ Tiên Linh

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên

Còn tiếp...
2017

Ma Thần Thiên Quân

Còn tiếp...
2014

Yêu Thần Ký

Còn tiếp...

Nghịch Thiên Tà Thần

Còn tiếp...
2017

Thần Võ Thiên Đế

Còn tiếp...

Tinh Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014

Đấu Thần

FULL

Thái Cổ Thần Vương

FULL

Thuận Thiên Kiếm

Còn tiếp...

Vũ Ngự Thánh Đế

Còn tiếp...
2017

Long Huyết Thánh Đế

Còn tiếp...

Bách Luyện Phi Thăng Lục

Còn tiếp...

Đấu La Đại Lục 2

FULL

Bất Diệt Tinh Chủ

Còn tiếp...
2018

Bá Chủ Thế Giới

FULL
2017

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

Còn tiếp...

Cổ Chân Nhân

Còn tiếp...
2014

Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

Còn tiếp...
2018

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Còn tiếp...
2017

Tu Chân Thần Giới

Còn tiếp...
2018

Tế Luyện Sơn Hà

Còn tiếp...
2000

Thiên Ngã

Còn tiếp...
2018

Vĩnh Sinh

FULL

Đô Thị Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Thần Ma Thế Giới

Còn tiếp...
2018

Huyết Mĩ Nhân

FULL
2017

Yêu Nghiệt Phương Nào

Dropped
2017

Thiên Địa Thần Vật

Còn tiếp...
2018

Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tu Tiên Chi Triệu Hoán Tam Giới

FULL

Tiên Liêu Vi Kính

FULL
2017