Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Thí Thiên Phong Thần

FULL
2016

Kiếm Đạo Độc Thần

FULL
2016

Thiên Vu

FULL
2016

Tru Tiên Thần Tôn

FULL
2016

Siêu Cấp Nông Trường

FULL
2016

Trọng Sinh Hoa Quả Sơn

FULL
2016

Ta Xuyên Qua Thành Một Thanh Kiếm

FULL
2016

Cửu Vực Tiên Vương

FULL
2016

Thần Huyết Phần Thiên

FULL
2016

Đại Tà Phật

FULL
2016

Đại Chúa Tể Tiền Truyện

FULL
2016

Xuyên Qua Tiếu Ngạo Giang Hồ

FULL
2016

Hồng Hoang Chi Tinh Thần Truyền

FULL
2016

Muôn Đời Độc Tôn

FULL
2016

Võng Du Chi Hoa Môn Chí Tôn

FULL
2016

Tiên Thành Vú Em

FULL
2016

Chung Cực Hack Vương

FULL
2016

Long Hồn Thánh Thể

FULL
2016

Dưỡng Yêu Ký

FULL
2016

Hàn Môn Trạng Nguyên

Dropped

Phật Bản Thị Đạo

FULL
2016

Xin Gọi Ta Siêu Điện Từ Pháo

FULL
2016

Cửu Thiên Tiên Đế

FULL
2016

Ta Cho Tiên Nhân Làm Bảo Tiêu

FULL
2016

Cửu Giới Tuyệt Thần

FULL
2016

Hồng Mông Thánh Chủ

FULL
2016

Vạn Pháp Độc Tôn

FULL
2016

Hokage Chi Tối Cường Chấn Độn

FULL
2016

Thiên Giới Chí Tôn

FULL
2016

Lấy Sách Nhập Đạo

FULL
2016

Trọng Sinh Hỗn Nguyên Đạo

FULL
2016

Thiên Ma Nữ Vương

Dropped
2017

Võ Hiệp Hành Trình

FULL
2016

Hồng Hoang Chi Thần Hoàng Kỷ Nguyên

FULL
2016

Quỷ Tiên Võ Thần

FULL
2016

Siêu Cấp Thánh Thụ

FULL
2016

Tu Tiên Chí Tôn Tại Đô Thị

FULL
2016

Ta Thực Sự Là Cao Thủ Võ Lâm

FULL
2016

Tối Cường Internet Thần Hào

FULL
2016

Vô Hạn Chi Tối Cường Chủ Thần

FULL
2016