Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên hiệp

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên hiệp

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Còn tiếp...
2011

Điên Cuồng Hệ Thống Tăng Cấp

Còn tiếp...

Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2016

Thiên Đạo Thư Viện (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Đào Vận Thần Giới

Còn tiếp...

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Tối Tiên Du (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Thiên

Còn tiếp...
2015

Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng

Còn tiếp...
2017

Thông Thiên Đại Thánh

Còn tiếp...

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Tu Tiên Chi Triệu Hoán Tam Giới

Còn tiếp...

Chí Tôn Thần Ma

Còn tiếp...

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Thiên Đạo Thư Viện

Còn tiếp...

Phù Thiên Ký

Còn tiếp...
2017

Đồ Thần Chi Lộ (Đổ Thần Đường)

HT

Cổ Chân Nhân

Còn tiếp...
2014

Ma Thiên Ký

Còn tiếp...

Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Còn tiếp...
2017

Nhân Thánh Thần Tôn

Còn tiếp...
2018

Lạc Thiên Tiên Đế

Còn tiếp...
2018

Thần Bám

Còn tiếp...
2017

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Yêu Nghiệt Phương Nào

Còn tiếp...
2017

Sống Lại Làm One Punch Ngọc Hoàng Đại Đế

Còn tiếp...
2016

Thiên Đạo Tàng Kinh Các

HT

Tiên Giới Luật Sư

Còn tiếp...

Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ

Còn tiếp...

Tối Cường Thăng Cấp Vương

Còn tiếp...

Dị Giới Quán Net

Còn tiếp...

Vũ Thần Thiên Hạ

Còn tiếp...

Đại Chúa Tể

HT
2014

Lăng Thiên Chiến Tôn

Còn tiếp...
2015

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Còn tiếp...
2017

Cái Thế Tiên Tôn

Còn tiếp...
2015

Ngũ Hành Thiên

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống

Còn tiếp...
2017