Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của các nhân vật.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Tinh Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Võ Lăng Thiên Hạ

Còn tiếp...

Thiên Ảnh

Còn tiếp...
2016

Âm Dương Sách

Còn tiếp...

Vũ Luyện Điên Phong

Còn tiếp...

Phi Kiếm Vấn Đạo

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Nam Tông Chủ

Còn tiếp...

Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2017

Đạo Quân

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Dị Giới Quán Net (Dịch)

Còn tiếp...

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Còn tiếp...
2017

Thương Khung Chi Thượng (convert)

Còn tiếp...

Tiên Giới Độc Tôn

Còn tiếp...

Vũ Ngự Thánh Đế

Còn tiếp...
2017

Long Huyết Thánh Đế

Còn tiếp...

Bách Luyện Phi Thăng Lục

Còn tiếp...

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Còn tiếp...
2011

Vạn Vực Thiên Tôn

Còn tiếp...

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Thái Sơ

Còn tiếp...
2017

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Thiên Đạo Thư Viện

Còn tiếp...

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Phù Thiên Ký

Còn tiếp...
2017

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Từ Thế Giới Tiên Hiệp Trở Về

Còn tiếp...
2014

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Còn tiếp...
2017

Dị Thế Tà Quân

HT

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Chí Tôn Thần Ma

Còn tiếp...

Cổ Chân Nhân

Còn tiếp...
2014

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Còn tiếp...
2016

Dương Thanh Ký

Còn tiếp...
2017

Chàng Rể Ma Giới

HT

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

Còn tiếp...

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

HT

TẾ LUYỆN SƠN HÀ

Còn tiếp...
2000

Thần Bám

Còn tiếp...
2017