Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Hoa Vũ

Còn tiếp...

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Bá Đạo Dâm Hiệp

Còn tiếp...
2018

Lời Hứa Bị Lãng Quên

Còn tiếp...
2018

Thái Sơ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đế Tôn

FULL
2013

Tiêu Dao Đại Lục

Còn tiếp...
2018

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vô Song Chi Chủ.

Còn tiếp...
2018

Khống Trùng Khống Vận Mệnh

Còn tiếp...
2018

Vô Thần

Còn tiếp...
2018

Kiếm Thiên Tử

Còn tiếp...
2017

Kiếm Phá Cửu Thiên

Còn tiếp...

Nhất Ngôn Thông Thiên ( Dịch )

Còn tiếp...
2016

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Còn tiếp...
2017

Vũ Luyện Điên Phong

Còn tiếp...

Tu Chân Điển

Còn tiếp...
2018

Lười Nghĩ Tên Truyện OK

Còn tiếp...

Đế Bá

Còn tiếp...
2014

Dương Thanh Ký

Còn tiếp...
2017

Trọng Sinh Chi Vô Địch Thiên Đế

Còn tiếp...
2017

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Tu Ma Phi Thăng Quyển.

Còn tiếp...
2018

Ý NGHĨA CỦA 78 LÁ BÀI TAROT

Còn tiếp...
2018

Thần Đạo Đế Tôn

Còn tiếp...

Yêu Thần Ký

Còn tiếp...

Truyền Kì Đông Vân

Còn tiếp...
2018

Ngã Thành Liễu Minh Giới Thủ Phú

Còn tiếp...
2018

Vạn Giới Kiếm Tổ

Còn tiếp...
2015

Cầm Đế

FULL

Đan Đạo Dâm Sư

FULL
2018

Vạn Yêu Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Thánh Võ Thời Đại

Còn tiếp...
2017

Nghịch Thiên Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Chiến Tranh Vị Diện

Còn tiếp...
2018

Hồ Đế

Còn tiếp...
2018

Đan Phù Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Anh Hùng

Dropped
2018

Dĩ Dục Chứng Đạo

Còn tiếp...
2018

Ta 3000 năm luyện khí

Còn tiếp...
2018