Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Còn tiếp...
2018

Vũ Luyện Điên Phong

Còn tiếp...

Nghịch Thiên Thần Lộ

Còn tiếp...
2018

Võ Thần Chúa Tể (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Dương Thanh Ký

Còn tiếp...
2017

Chân Đế

Còn tiếp...
2018

Kiếm Đạo Độc Thần

Còn tiếp...
2016

Hành Thiên Lý

Còn tiếp...
2018

Đạo Giới Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Con Đường Cường Giả

Còn tiếp...
2018

Tiên Giới Doanh Gia

Còn tiếp...
2017

Phưu Lưu Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

Còn tiếp...

Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn Convert

Còn tiếp...

Hỗn Độn Thiên Đế Quyết

Còn tiếp...

Vũ Đấu Tinh Không

Còn tiếp...
2018

Truyền Kì Đông Vân

Còn tiếp...
2018

Dị Năng Tiểu Thần Nông

Còn tiếp...
2016

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Lăng Thiên Chiến Tôn

Còn tiếp...
2015

Lục Giới Phong Thần (Dịch - Tiên Môn)

Còn tiếp...

Chưởng Khống Tinh Không.

Còn tiếp...
2018

Đấu La Đại Lục 2

FULL

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Hắc Vũ Chi Lâm

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Nô Lệ

Còn tiếp...
2018

Bá Đạo Dâm Hiệp

Còn tiếp...
2018

Ma Môn Bại Hoại (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Còn tiếp...
2018

Kiếm Phá Thương Khung

Còn tiếp...

Tiên Vốn Thuần Lương

Còn tiếp...
2016

Kiếm Thiên Tử

Còn tiếp...
2017

Kiếm Phá Cửu Thiên

Còn tiếp...

Tối Tiên Du (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Đại Thần Kiếm Khách

Dropped
2018

Tu Tiên Chi Lộ

Còn tiếp...
2018

Hắc Long

Còn tiếp...
2018

Cuồng Vũ Phong Vân

Còn tiếp...
2018