Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Tiên Hiệp

Tiên Hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên Hiệp

Thiên Đạo Thư Viện (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Cửu Đạo Thần Long Quyết

FULL

Tam Thốn Nhân Gian (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Kiếm Phá Cửu Thiên

Còn tiếp...

Hành Giả Ký

Còn tiếp...
2018

Ma Thần Hoàng Thiên

Còn tiếp...
2017

Sử Kí Hoá Rồng

Còn tiếp...
2018

Nông Gia Tiên Điền

Còn tiếp...

Dị Năng Tiểu Thần Nông

Còn tiếp...
2016

Nông Trường Của Ta Có Thể Rút Tiền

Còn tiếp...

Ta Cùng Đại Thánh Là Huynh Đệ (convert)

Còn tiếp...

Tinh Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Bách Luyện Thành Thần

Còn tiếp...

Lăng Thiên Chiến Tôn

Còn tiếp...
2015

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Còn tiếp...
2017

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Còn tiếp...

Thế Tôn

Còn tiếp...
2018

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Dương Thanh Ký

Còn tiếp...
2017

Đại Việt truyền kỳ

Còn tiếp...
2018

Phong Lưu Chân Tiên

Dropped
2017

Chân Linh Cửu Biến ( không ảnh)

Còn tiếp...

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Dịch)

Còn tiếp...

Thế Tử Nguyệt Tộc

Còn tiếp...
2018

Vạn Vực Thiên Tôn

Còn tiếp...

Nhất Niệm Phi Tiên

Còn tiếp...

Cực Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2017

Ngũ Hành Thiên

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Phi Kiếm Vấn Đạo

Còn tiếp...
2017

Tiên Võ Đế Tôn

Còn tiếp...
2016

Tiên Vốn Thuần Lương

Còn tiếp...
2016

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Thần Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Phi Thiên (Dịch)

Còn tiếp...
2017

CHỚ QUẤY RẦY PHI THĂNG

Còn tiếp...
2018

Thương Khung Bảng

Còn tiếp...
2018

Tu Chân Thần Giới

Còn tiếp...
2018