Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân Sự

Giới Thiệu Thể Loại Quân Sự

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân Sự

Ngã Đích Minh Mạt Sinh Nhai

FULL
2016

Trục Lộc Chi Triệu Hoãn Mãnh Tướng

FULL
2016

Thương Lang Hành

FULL
2016

Tam Quốc Chi Anh Linh Triệu Hoán

FULL
2016

Vũ Khí Tam Quốc

FULL
2016

Quật Khởi Chi Đệ Tam Đế Quốc

FULL

Thả Thí Thiên Hạ

FULL
2016

Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới

FULL
2016

Thiết Huyết Đại Minh

FULL
2016

Minh Triều Ngụy Quân Tử

Dropped
2015

Ngã Vi Vương

FULL

Dạ Thiên Tử

Dropped
2014

Tranh Bá Thiên Hạ

FULL

Thép Đã Tôi Thế Đấy

FULL
1995

Dị Giới Quân Đội

FULL
2011

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

FULL
2016

Quyền Khuynh Nhất Thế

Dropped
2016

Thiên Hàng Lãnh Chúa

FULL
2011

Trọng Sinh Ở Nga Đế Quốc

FULL

Tinh Cấp Liệp Nhân

FULL

Thư Kích Vương

FULL

Minh Đế

Dropped

Danh Môn

FULL

Tam Quốc Chí Lữ Bố Thiên Hạ

FULL
2016

Trọng Sinh Vi Quan

Dropped

Ma Thần Tướng Quân

Dropped
2015

Săn Tim Nàng

FULL
2016

Quan Cư Nhất Phẩm

Dropped
2014

Chuế Tế ( Ở Rể )

FULL

Bắc Địa Thương Vương Trương Tú

FULL

Trọng Sinh Hoàn Khố Độc Bá Tùy Đường

FULL

Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

FULL
2009

Liệp Quốc

FULL
2014

Kiều Thê Như Vân

FULL

Giang Sơn

FULL

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

FULL

Đường Chuyên

FULL

Biên Hoang Truyền Thuyết

FULL

Nhất Phẩm Giang Sơn

FULL

Các Trận Đấu Quan Trọng Trong Lịch Sử Việt Nam

FULL