Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân Sự

Giới Thiệu Thể Loại Quân Sự

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân Sự

Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc

FULL
2016

Tam Quốc Chí Sinh Hóa Cuồng Nhân

FULL
2016

Chu Thị Tam Quốc

FULL
2016

Tam Quốc Lữ Bố Nghịch Chuyển Nhân Sinh

FULL
2016

Tam Quốc Chi Tịch Quyển Thiên Hạ

FULL
2016

Tam Quốc Chi Trạch Hành Thiên Hạ

FULL
2016

Liệp Kích Tam Quốc

FULL
2016

Tiều Thị Thủy Hử

FULL
2016

Hoàn Hầu Sống Lại

FULL
2016

Đại Đường Siêu Cấp Vú Em

FULL
2016

Âm Dương Đại Lý Người

Dropped
2016

Hàn Sĩ Mưu

FULL
2016

Lão Bà Là Đại Tướng Quân

FULL
2016

Tống Chi Kiêu Hùng Lư Tuấn Nghĩa

FULL
2016

Tam Quốc Tiểu Thuật Sĩ

FULL
2016

Tấn Vương Lữ Bố Truyện

FULL
2016

Thiên Hạ Đệ Nhất Tông

FULL
2016

Ai Cập Thần Chủ

FULL
2016

Đại Thần Tôn

FULL
2016

Tam Quốc Chi Ngọa Long Trợ Lý

FULL
2016

Tam Quốc Túy Long Đồ

FULL
2016

Bá Hành Tam Quốc

FULL
2016

Tam Quốc Quân Thần

FULL
2016

Tam Quốc Đệ Nhất Cường Binh

FULL
2016

Đại Hán Tiễn Thần

FULL
2016

Tam Quốc Chi Đệ Nhất Thần Xạ

FULL
2016

Tam Quốc Phong Vân Chi Mãnh Tướng Truyện

FULL
2016

Hãm Trận Tam Quốc

FULL
2016

Thủy Hử Chi Trại Chủ Đương Tự Cường

FULL
2016

Tam Quốc Chi Bá Nghiệp Từ Châu

FULL
2016

Trọng Sinh Tam Quốc Mã Ấu Thường

FULL
2016

Tam Quốc Chi Ngã Lão Bà Là Vũ Thánh

FULL
2016

Thần Ma Khế Ước Chi Tần Thì Minh Nguyệt

FULL
2016

Tam Quốc Tàn Binh

FULL
2016

Tĩnh Khang Tuyết

FULL
2016

Ngược Về Thời Minh

FULL
2016

Giang Sơn Chiến Đồ

FULL
2016

Tam Quốc Chi Yêu Tài

FULL
2016

Đế Quốc Chi Tâm

FULL
2016

Ngã Đích Minh Mạt Sinh Nhai

FULL
2016