Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân Sự

Giới Thiệu Thể Loại Quân Sự

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân Sự

Đại Thế Zombies

Còn tiếp...
2018

Bình Thiên Sách

Còn tiếp...
2017

Diệt Thế Ma Đế (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Xuyên Qua Chiến Quốc Làm Vương Tử

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Còn tiếp...
2017

Huyền Thoại Liên Minh (LOL)

Dropped
2018

Ngã Đại Minh Tân Đế Quốc

Dropped
2018

Liên Quân truyện

Còn tiếp...
2018

Cực Phẩm Phong Lưu

Còn tiếp...
2018

0

Còn tiếp...
2017

Truyền Nhân Số Chín

Còn tiếp...
2018

Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ

Dropped

Genjitsushugi Yuusha no Oukokusaikenki

Dropped

Siêu Thần Cơ Giới Sư - Dịch

Còn tiếp...
2017

Cực Phẩm Đế Vương

FULL
2016

Đấu Tôn Tử Pháp

Còn tiếp...
2018

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL
2016

Đao Bút Lại

FULL
2015

Vị diện chi triệu hoán đại quân

Dropped
2018

Tam Quốc Lục Ma

FULL
2018

Xuyên Qua Theo Sơn Tặc Bắt Đầu CV

FULL
2017

Vọng Tộc Phong Lưu

FULL
2016

Đế Quốc Bá Chủ

Dropped
2018

Đại Đường Trinh Quán Đệ Nhất Hoàn Khố

Dropped
2017

Tam Quốc Chi Dong Binh Thiên Hạ

Dropped
2017

Hắc Bạch Phiêu Lưu Ký

Còn tiếp...
2018

Thiên Hạ Kiêu Hùng

FULL

Mạo Bài Đại Anh Hùng

FULL
2009

Đại Việt Dựng Quốc Truyện

Còn tiếp...
2018

Mang Theo Phần Mềm Hack Xông Pha Thiên Hạ

Dropped

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Dropped

Nữ Đế Phát Sóng Trực Tiếp Công Lược

Dropped
2016

Giả Lập Anh Hùng Đại Lục

Dropped

Vô Hạn Phản Anh Hùng

Dropped
2016

Thập Tự Thánh Đoàn

Dropped
2018

Thập Nhị Tàng Thư

Dropped
2018

Mã Tiền Tốt

Dropped

Cực phẩm trướng phòng (Dịch)

Còn tiếp...

Lẵng Lơ Tao Nhã

Dropped

Xuyên Triều Thánh Chiến

Còn tiếp...
2018