Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Quân Sự

Giới Thiệu Thể Loại Quân Sự

Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...

Truyện Mới Trong Thể Loại Quân Sự

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

Còn tiếp...
2016

Vợ Tà Là Đại Đô Đốc

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Đoái Hoán Tam Quốc

Còn tiếp...
2016

Trùm Vũ Khí Xuyên Qua Ở Đại Tần

Còn tiếp...
2016

Bắt Đầu Từ Số Không Tinh Cầu Khai Thác

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Đại Bá Chủ

Còn tiếp...
2016

Đế Chế Đại Việt

Còn tiếp...
2016

Sinh tồn

Còn tiếp...
2018

Trường Nhạc Ca

Còn tiếp...
2016

Sống Lại Làm Lãnh Chúa Truyền Kỳ

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Tối Cường Quân Sư

Còn tiếp...
2016

Trở Về Thời Lê Sơ ( Soán Lê)

Còn tiếp...
2016

Đại Đường Tiêu Dao Vương

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Viên Gia Con Thứ

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Chi Tống Võ Đại Đế

Còn tiếp...

Đại Việt Ký

Còn tiếp...
2018

Tái sinh đến Runeterra ( LOL )

Còn tiếp...
2018

Tam Quốc Chi Ngụy Vũ Tào Tháo

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Giang Sơn Mỹ Nhân

Còn tiếp...
2016

Anh Hùng Vô Địch Chi Cửu Tộc Cuộc Chiến

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Quỷ Vương

Còn tiếp...
2016

Thử Thách Của Đế Vương

Còn tiếp...
2018

Đế Vương Đạo

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Tam Quốc Chinh Chiến Thế Giới

FULL
2016

Trong Tuyệt Cảnh Thứ Ba Đế Quốc

FULL
2016

Ta Muốn Làm Thủ Phụ

Còn tiếp...
2016

Xuyên Việt Trở Về

Còn tiếp...
2016

Hàn Môn Quật Khởi

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Đỉnh Phong Triệu Hoán

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Thế Vô Song

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Thợ Rèn

Còn tiếp...
2016

Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Tiểu Binh Chi Bá Đồ

Còn tiếp...
2016

Đại Đường Chi Thiên Cổ Đế Vương

Còn tiếp...
2016

Đại Ngụy Năng Thần

Còn tiếp...
2016

Đế Quốc Quật Khởi Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2016

Mang Theo App Làm Lĩnh Chủ

Còn tiếp...
2016

Ta Ở Tam Quốc Làm Hoàng Đế

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Trang Bức Thần Khí Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Lữ Bố Truyền Kỳ

Còn tiếp...
2016