Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Nữ Hiệp

Top Truyện Nữ Hiệp Trong Tháng Thêm

Truyện Nữ Hiệp Mới Cập Nhật

Ta... Lại Là Nữ Nhân ?

KingTank

1 Chương

Pháo hôi nữ phụ muốn phản công (Truyện Edit)

Đài Chi Mộng

8 Chương

Yêu Nữ Loạn Quốc

Phiền Lung Dã Tự Nhiên

311 Chương

Chưởng Hoan

Đông Thiên Đích Liễu Diệp

470 Chương

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Có Chút Cháy!

Mặc Linh

2,320 Chương

Ma Đạo Tiểu Tỷ Tỷ [Xuyên Nhanh]

Lan Quế

220 Chương

Ta Có Một Cái Họa Thủy Bầy

Nam Đảo Anh Đào

88 Chương

Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Đài Chi Mộng

6,947 Chương

Chí Tôn Đồng Thuật Sư

Mạch Yên

5,381 Chương

Trọng Sinh Cửu Linh Lạt Thê Liêu Phu

Lão Dương Ái Cật Ngư

975 Chương

Đế Phi Lâm Thiên

Bạch Thiên

1,829 Chương

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

Ngận Thị Kiểu Tình

4,420 Chương

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Nhất Hồ Long Tỉnh Trà

442 Chương

Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Tô Tiểu Noãn

7,127 Chương

Đế Thần Thông Giám

Cô Tại Thượng

1,427 Chương

Vô Thượng Nữ Tiên Quân

Đạm Đạm Trúc Quân

448 Chương

Tề Hoan

Vân Nghê

706 Chương

Mau Xuyên: Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

Thương Lan Chỉ Qua

125 Chương

Dược Môn Tiên Y

Phượng Cảnh

1,293 Chương

Tang Thi Không Tu Tiên

Thải Hồng Ngư

1,984 Chương

Tận Thế Nhạc Viên

Tu Vĩ Câu Toàn

745 Chương

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

649 Chương

Nhanh Xuyên Toàn Năng Nữ Thần

Nhất Lộ Phiền Hoa

284 Chương

Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Du Bạo Hương Cô

749 Chương

Cực Phẩm Phi Tiên

Kim Linh Động

4,106 Chương

Mỹ Nhân Cầm Đao

Chính Nguyệt Sơ Tứ

261 Chương

Khoái Xuyên: Chửng Cứu Pháo Hôi Kế Hoạch

Tử Hiên Mộ U

345 Chương

Trọng Sinh Tả Duy

Thương Lan Chỉ Qua

612 Chương

Tiền Phương Năng Lượng Cao

Hoàn Nhĩ WR

680 Chương

Đế Liên Thường Nhật Ký

Nhất Ký Bách Đồ

7 Chương

Phượng Loan Cửu Tiêu

Dạ Bắc

688 Chương

Dược Môn Tiên Y (Convert)

Phượng Cảnh

365 Chương

Khi May Mắn Trị Giá Là Max Thì

Không Thành Lê Minh

Hoàn Thành
370 Chương

Một Ngày Kia Đao Nơi Tay

Thối Qua

Hoàn Thành
191 Chương

Vô Hạn Kiến Thành

Khinh Vân Đạm

Hoàn Thành
102 Chương

Tinh Tế Đại Đầu Đề

Mộc Thủy Du

618 Chương

Tuyệt Phẩm Linh Tiên

Cố Nhân Miên

401 Chương

Cái Này Ác Độc Nữ Phụ Ta Làm Định Rồi

Lạc Thập Ý

Hoàn Thành
236 Chương

Trước Khi Nam Thần Hắc Hóa [ Dịch ]

Đường Mật

1 Chương

Mỗi Ngày Đều Tại Long Hóa Biên Giới

Quyền Tiếu Tiếu

Hoàn Thành
55 Chương

Truyện Nữ Hiệp Là Gì?

Nội dung tương tự như thể loại Kiếm Hiệp nhưng nhân vật chính là nữ, hoặc trong truyện nhân vật nữ chủ động trượng nghĩa hành hiệp, không vô dụng như "bình hoa di động".