Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Nữ Cường

Truyện Mới Trong Thể Loại Nữ Cường

Xuyên không Thành...Dược Nữ

Còn tiếp...
2017

Phong Thủy Sư

Còn tiếp...
2017

Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Còn tiếp...

Cực Phẩm Thiên Kiêu

Dropped
2015

Đặc Công Tà Phi

Dropped
2014

Tố Nữ Tầm Tiên

Dropped
2015

Cuộc Sống Ở Bắc Tống

HT

Thứ Nữ Hữu Độc

HT

Phục Kích Ái

HT

CHIÊU DIÊU

HT
2017

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

HT

Chí Tôn Khuynh Thành

Dropped
2017

Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》

HT
2016

Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!

HT
2016

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

HT
2016

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

HT
2016

Thanh Dương Khê Ca

HT
2016

Chờ Đợi Em

HT
2016

Ông Xã, Đầu Hàng Đi!

HT
2016

Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt

HT
2016

Phu Lang Ngốc Của Ta

HT
2016

Thả Thí Thiên Hạ

HT
2016

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ

HT
2016

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

HT
2016

Khuynh Thành Phong Hoa

HT
2016

Ngày Về

HT
2016

Tam Phu Bức Tới Cửa, Phu Nhân Thỉnh Thú

Dropped
2017

Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương

HT
2016

Thê Chủ Tà Mị

HT
2016

Trâm 4: Chim Liền Cánh

HT
2016

[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư

HT
2016

Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên

HT
2016

Không Thể Nói

HT
2016

Hồng Thủy

HT
2016

Thanh Sắc Cấm Dụ

HT
2016

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)

HT
2016

Cô Nàng Ngổ Ngáo Và Bà Chị Dễ Mến

Còn tiếp...
2017

Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

HT
2016

Hãn Thê Trùng Sinh

HT

Khói Bếp Ven Hồ

HT
2016