Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Ngược

Truyện Mới Trong Thể Loại Ngược

Tiểu Thư Cưới Vợ

HT

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

HT

Người Chồng Mạo Danh

HT

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

HT

Hoa Tàn Hoa Khai

HT

Cựu Nhân

HT

Kế Lão Bà

HT

Vi Quang

HT
2016

Tra Công Biến Trung Khuyển

HT
2016

Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

HT
2016

Hòa Bình Chia Tay

HT
2016

Liễm Mi

HT
2016

Biên Thành Phiến Mã

HT
2016

Chân Tình Tương Ủng

HT
2016

Đối Diện Tương Tư

HT
2016

Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

Còn tiếp...
2017

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

HT
2016

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

HT
2016

Em Chỉ Biết Yêu Anh

HT
2016

Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

HT
2016

Nịnh Mông Tình Nhân

HT
2016

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu

HT
2016

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

HT
2016

Túy Tỉnh Mại Thân

HT
2016

Hôn Giới

HT
2016

Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng

HT
2016

Thanh Phong Hận

HT
2016

Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh

HT
2016

Giáo Chủ Và Kẻ Điên

HT
2016

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

HT
2016

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

HT
2016

Ân, Không Sao Cả

HT
2016

Hồng Bì Hài

HT
2016

Quẩn Quanh Nhân Gian

HT
2016

Gián Đập Không Chết

HT
2017

Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

HT
2017

Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

HT
2016

Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi

HT
2016

Hắc Sắc Dục Niệm

HT
2016

Người Yêu Trưởng Quan

HT
2016