Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Khoa Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Khoa Huyễn

Khoa Huyễn là thể loại truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng.

Truyện Mới Trong Thể Loại Khoa Huyễn

Số Liệu Hóa Võ Đạo

Còn tiếp...
2016

Ta Chủ Thần Cùng Luân Hồi Giả

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Chi Thời Gian Chúa Tể

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Anime Hệ Thống Tại Mạt Thế

Còn tiếp...
2016

Huyền Huyễn Văn Minh Tiến Hóa Sử

Còn tiếp...
2016

Siêu Niệm Giác Tỉnh

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Cương Thiết Xa Đội

Còn tiếp...
2016

Huyền Huyễn Lol Chi Siêu Cấp Chúa Tể

Còn tiếp...
2016

Phệ Long Đế

Còn tiếp...
2016

Marvel Thế Giới Luyện Kim Thuật Sư

Còn tiếp...
2016

Conan Chi Di Động Tạc Đạn

Còn tiếp...
2016

Siêu Năng Khoa Kỹ

Còn tiếp...
2016

Xuyên Qua Marvel Thế Giới Làm Super Heros

Còn tiếp...
2016

Chủ Thần Của Ta Là Đoàn Trưởng

Còn tiếp...
2016

Vạn Giới Chí Tôn Đại Lãnh Chủ

Còn tiếp...
2016

The Game

Còn tiếp...
2016

Vị Diện Vô Hạn Trọng Sinh

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Siêu Năng Thần Hào

Còn tiếp...
2016

Trong Thế Giới Phim Ta Là Vua

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Huyết Thống

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Vô Hạn

Còn tiếp...
2016

Comic Chi Phục Chế Cường Giả

Còn tiếp...
2016

Không Giới Hạn

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Phù Không Thành - Super Necropolis

Còn tiếp...
2016

Dung Hợp Rác Thời Không Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Tưởng Tượng Hàng Lâm Hiện Thực

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Một Quyền Pháp Sư

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Nhân Sinh Máy Sửa Chữa

Còn tiếp...
2016

Thời Không Gợn Sóng

Còn tiếp...
2016

Huyền Thoại Pháp Sư Fairy Tail

Còn tiếp...
2016

Đoàn Dự, Ta Muốn Cùng Ngươi Đoạt Vợ

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Tác Phẩm Vị Diện

Còn tiếp...
2016

Conan Chi Quang Ám Giao Thoa

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Thời Không Đại Phản Phái

Còn tiếp...
2016

Ta Bị Hệ Thống Uỷ Thác Quản Lý

Còn tiếp...
2016

Điện Ảnh Thế Giới Xuyên Toa Môn

Còn tiếp...
2016

Cơ Động Phong Bạo

FULL

Marvel Người Rong Ruổi

Còn tiếp...
2016

Nhân Viên Hậu Cần Đặc Thù Của Marvel

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Đồ Đằng

Còn tiếp...
2016