Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Khoa Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Khoa Huyễn

Khoa Huyễn là thể loại truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng.

Truyện Mới Trong Thể Loại Khoa Huyễn

Truyền Hình Vị Diện Thời Không Xuyên Việt

Còn tiếp...
2016

Ma Thuật Đại Minh Tinh

Còn tiếp...
2016

Mạt Nhật Siêu Cấp Bá Giả

Còn tiếp...
2016

Trong Lòng Bàn Tay Starcraft

Còn tiếp...
2016

Thứ Nguyên Điện Thoại Di Động

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Phản Khủng Tinh Anh

Còn tiếp...
2016

Dị Giới Mang Theo Internet

Còn tiếp...
2016

Tân Magneto Trong Thế Giới Marvel

Còn tiếp...
2016

Lôi Phá Cửu Tiêu

Còn tiếp...
2016

Hoang Dã May Mắn Thần

Còn tiếp...
2016

Dạo Chơi 3000 Đại Thiên Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Ngã Thị Lão Gia Gia

Còn tiếp...
2016

Đạo Sĩ Đỏ

Còn tiếp...
2018

Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)

Còn tiếp...
2018

Dark World Người Tiến Hóa

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Chi Tạp Phiến Thần Tướng

Còn tiếp...
2016

Siêu Thời Không Đại Đế Quốc

Còn tiếp...
2016

Hokage - Tạp Hoàng

Còn tiếp...
2016

Chiến Cơ Vô Hạn

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Lưu Manh Chiến Thần

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Trò Chơi Máy Mô Phỏng

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Quỷ Vương

Còn tiếp...
2016

Người Xuyên Việt Trong Thế Giới Marvel

Còn tiếp...
2016

Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Thích Khách Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Ở Dị Thứ Nguyên Trò Chơi Sinh Tồn Đảo

Còn tiếp...
2016

Đại Phản Phái Ngược Giết Nguyên Hình

Còn tiếp...
2016

Chiến Lật Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Chi Bản Nguyên Tiến Hóa

Còn tiếp...
2016

Yêu Tiên Lệnh

Còn tiếp...
2016

Mạt Nhật Chi Hỏa Ảnh Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Chi Bạo Quân Quật Khởi

Còn tiếp...
2016

Cuộc Xâm Lược Văn Hóa Ở Thế Giới Khác

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Phản Phái

Còn tiếp...
2016

Nhị Thứ Nguyên Chi Tuyệt Đối Phản Phái

Còn tiếp...
2016

Ta Xuyên Qua Dị Năng

Còn tiếp...
2016

Truyền Kì Liên Minh Huyền Thoại

Còn tiếp...
2017

Cổ Cồn Đỏ

Còn tiếp...
2014

Siêu Cấp Cải Tạo Điện Thoại Di Động

FULL
2016

Vạn Cổ Đệ Nhất Cường Giả

FULL
2016