Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Khoa Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Khoa Huyễn

Khoa Huyễn là thể loại truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng.

Truyện Mới Trong Thể Loại Khoa Huyễn

Trùng Sinh Chi Tử Vong Bày Ra Giả

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Mộng Ảo Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Đại Hồi Lô

Còn tiếp...
2016

Bạch Bào Tổng Quản

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Đoạt Xá Không Gian

Còn tiếp...
2016

Vị Lai Thế Giới Siêu Cấp Tinh Liên Võng Lạc

Còn tiếp...
2016

Sinh tồn

Còn tiếp...
2018

Khủng Bố Phát Thanh

Còn tiếp...
2016

Thần Tiên Trộm Món Ăn Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Hàng Lâm Vô Hạn Chi Dị Hỏa Phần Thiên

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Kho Quân Hỏa Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Đặc Thù Sự Kiện Chuyên Án Tổ

Còn tiếp...
2016

Võng Du Chi Nô Dịch Chúng Thần

Còn tiếp...
2016

Tận Thế Cũng Bị Chơi Hỏng

Còn tiếp...
2016

Vạn Thiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Thực Vật Cương Thi Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Vĩnh Hằng Vương Quyền

Còn tiếp...
2016

Marvel Chi Táng Tận Thiên Lương

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Mạt Lộ

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Chi Xuyên Việt Dị Loại

Còn tiếp...
2016

Tinh Vũ Thông Thần

Còn tiếp...
2016

Điểm Giá Khai Bảo Rương

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Chi Ma Tạp Thời Đại

Còn tiếp...
2016

Vong Linh Viễn Chinh

Còn tiếp...
2016

Vạn Giới Thần Hào

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Phân Tách

Còn tiếp...
2016

Ma Thuật Cổ Tích Khổng Lồ

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Tối Cường Triệu Hoán Sư

Còn tiếp...
2016

Tối Chung Mạt Thế

Còn tiếp...
2016

Sư Đồ Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Lâm Nguy Vật Chủng Giao Phối Học Viện

Còn tiếp...
2016

Cổ Tạo Đại Lục Kí Sự

Còn tiếp...
2016

Hoan Nghênh Đi Vào Boss Đội

Còn tiếp...
2016

Truyền Hình Vị Diện Thời Không Xuyên Việt

Còn tiếp...
2016

Ma Thuật Đại Minh Tinh

Còn tiếp...
2016

Mạt Nhật Siêu Cấp Bá Giả

Còn tiếp...
2016

Trong Lòng Bàn Tay Starcraft

Còn tiếp...
2016

Thứ Nguyên Điện Thoại Di Động

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Phản Khủng Tinh Anh

Còn tiếp...
2016

Dị Giới Mang Theo Internet

Còn tiếp...
2016