Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Khoa Huyễn

Top Truyện Khoa Huyễn Trong Tháng Thêm

Truyện Khoa Huyễn Mới Cập Nhật

Nào Đó Comic Đặc Công

Mễ Nhất Khắc

541 Chương

Ethan Kỳ Huyễn Phiêu Lưu

Minh Vực Thiên Sử

885 Chương

Ảnh Thị Thế Giới Làm Thần Thám

Băng Nguyên Tam Nhã

705 Chương

Ác Linh Phụ Thân

Kiếm Thượng Độc Giá

339 Chương

Máy Móc Võ Thánh

Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

370 Chương

DNF Xâm Nhập Marvel

Hải Bá Luân Đích Quân Chủ

477 Chương

Bạo Chúa (Viết Lại)

abcxyz

282 Chương

Toàn Năng Trang Viên

Quân Bất Kiến

1,201 Chương

Chủ Thần Đại Đạo

Cổ Nguyệt Cư Sĩ

268 Chương

Onepiece Chi Loạn Nhập Hệ Thống

Biên hải lãng tử

Hoàn Thành
367 Chương

Thần Cấp Đoạt Xá Không Gian

Vũ Vân Dực

Hoàn Thành
1,577 Chương

Thế Giới Tương Lai

keyeuem

6 Chương

Comic Nhân Vật Phản Diện Chi Tử

Thử Tự Lai

482 Chương

Huyết Chiến Chi Mệnh

Hậu Bối Hữu Thần Trợ

Hoàn Thành
472 Chương

Ta Tại Địa Cầu Lưu Lạc Cứu Thế

Ngọc Mang Chu

414 Chương

Mạt Thế Chi Cô Thành

Dịch Thủy Liên Thiên

665 Chương

Ta Có Thể Thấy Tỷ Lệ Thành Công

Thành chủ dưỡng long đương học phách

707 Chương

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại

Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa

Hoàn Thành
1,317 Chương

Thần Thoại Nguyên Sinh Chủng

Phế Chỉ Kiều

429 Chương

Hồng Cảnh Chi Khoa Học Kỹ Thuật Đế Quốc

Đại Hắc Ca

Hoàn Thành
1,069 Chương

Xuyên Việt Từ Dragon Ball bắt đầu

Đậu phan thanh tiêu

2,641 Chương

Vương Chi Thần Tọa

Chiêu Bài Phong Tử

1,551 Chương

Vô Hạn Thế Giới Lữ Hành Giả

đông pha trửu tử

1,582 Chương

Vạn Giới Trạm Thu Nhận

Giá Ngự Sử Dân

1,170 Chương

Tận Thế Vi Vương

Thiên Địa Nhất Huấn - 天地一瞬

Hoàn Thành
1,208 Chương

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Nhất Nhị 01

Hoàn Thành
1,229 Chương

Vô Hạn Giả Thiết

Vah

16 Chương

Mạt Thế Khinh Khí Cầu

honghiluc

7 Chương

Mộng Nhập Điện Ảnh Thế Giới

Thì Quang Khuẩn

Hoàn Thành
386 Chương

Ám Nguyệt Kỷ (Bản Dịch)

Tản Tam

27 Chương

Tâm Linh Vũ Trụ (Nguyên Tác)

Erik Trịnh

37 Chương

Trò chơi mộng cảnh độc quyền của ta (Dịch)

Thế giới Azure

1 Chương

Vô Hạn Truyền Kỳ Cơ Giới Sư

Kính Đại Nhân

355 Chương

Đại Thi Triều

Hóa thần tú

Hoàn Thành
471 Chương

Địa Cầu Ám Diện Đại Mạo Hiểm

Duy Tư Đặc Mạt Liệt

Hoàn Thành
93 Chương

Nói Tốt Mạt Thế Đâu?

Vương Bào

Hoàn Thành
670 Chương

Điện Ảnh Thế Giới Vô Hạn Chiến Tranh

Hồ Ly Mai Tử Tửu

922 Chương

Ám Nguyệt Kỷ (Dịch)

Tản Tam

4 Chương

Chúa Tể Tinh Hà

Phong Diệp 12 hào

1,356 Chương

Mạt Thế Chi Ác Ma Lĩnh Chủ

Tâm Lương Nại Hà

Hoàn Thành
304 Chương

Truyện Khoa Huyễn Là Gì?

Khoa Huyễn là thể loại truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng.