Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Khoa Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Khoa Huyễn

Khoa Huyễn là thể loại truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng.

Truyện Mới Trong Thể Loại Khoa Huyễn

Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Hiệu Cầm Đồ Hoàng Tuyền (Dịch)

Còn tiếp...

Ta Truyền tiktok Đến Tây Du

Còn tiếp...
2018

Lục Tích Chi Mộng Vực Không Thành

FULL
2016

Ta là Đấng Không Toàn Năng!

Còn tiếp...
2018

Trụ Lâm

Còn tiếp...
2018

Sinh Tồn Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Ta Chỉ Là Có Thể Tước Đoạt Mọi Thứ

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Trải Nghiệm

Dropped
2016

Địa Cầu Tận Thế Trọng Sinh

Còn tiếp...
2016

Vị Diện Lữ Hành Chi Thần Trò Chơi

Còn tiếp...
2016

Konjiki No Moji Tsukai

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Mẫu Hạm

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Npc

Còn tiếp...
2016

Vu Sư Diễn Đàn

Còn tiếp...
2016

Tinh Hà Phách Huyết

Còn tiếp...
2016

Ta Ở Marvel Làm Boss

Còn tiếp...
2016

Long Châu Chi Siêu Cấp Tông Sư

FULL
2016

Cuối Cùng Một Cái Sứ Đồ

Còn tiếp...
2016

Vị Diện Phục Chế Đại Sư

Còn tiếp...
2016

Ethan Kỳ Huyễn Phiêu Lưu

Còn tiếp...
2016

Tiến Hóa Chi Nhãn

Còn tiếp...
2016

Hạn Chế Cấp Mạt Nhật Bệnh

Còn tiếp...
2016

Nhà Ta Quái Thú Tăng Trưởng Sớm

Còn tiếp...
2016

Võng Du Nhị Thứ Nguyên

Còn tiếp...
2016

Mỹ Thực Cuồng Nhân

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Đại Nông Trường

Còn tiếp...
2016

Vị Diện Mã Nguồn

Còn tiếp...
2016

Tinh Tế Chi Toàn Năng Tiến Hóa

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Chiến Thần

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Đại Tu Chân

Còn tiếp...
2016

Tinh Cầu Đại Nông Trường

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Đoái Hoán Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Thần Thoại Xuyên Qua

Còn tiếp...
2016

Mạt Thế Chi Siêu Cấp Phân Thân

Còn tiếp...
2016

Vị Diện Lữ Hành Của Thanh Niên May Mắn E

Còn tiếp...
2016

Bắt Đầu Từ Số Không Tinh Cầu Khai Thác

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Thế Giới Ở Trong Chiếc Hộp

Còn tiếp...
2016

Nửa Kiếp Tiểu Tiên

Còn tiếp...
2016

Tùy Thân Mang Cái Hồng Bao Hệ Thống

Còn tiếp...
2016