Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Nghịch Đạo Thương Thiên

Còn tiếp...
2018

Bất Tử Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Long Huyết Vũ Đế

FULL
2016

Vạn Vực Thiên Tôn

Dropped

Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Còn tiếp...
2018

Tam Thiên Vị Diện

Còn tiếp...
2018

Đắc Kỷ

Dropped

Sáng Tạo Cảnh Giới

Còn tiếp...
2018

Vạn Yêu Đế Chủ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Vai Chính Hệ Thống ( Dịch )

Dropped
2018

Hành Trình Huyền Thoại (Phần 2)

Dropped

Ma Tượng

Còn tiếp...
2018

Đại Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện

Dropped
2018

Song Thế Sủng Phi (Dịch)

Còn tiếp...

Ám Sư Thần Thoại

Còn tiếp...

Ma Vương Vú Em (Dịch)

Còn tiếp...

Khảo Cổ Sư

Còn tiếp...
2018

Huyết Long Phệ Thiên

Còn tiếp...
2018

Toàn Năng Khí Thiếu ( Dịch )

Dropped
2018

Thiên Hoàng Vô Địch

Còn tiếp...
2018

Nguyên Giới Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Liễu Yêu

Còn tiếp...
2018

Thần Võ Thiên Đế ( Dịch )

Dropped
2018

Cửu Thiên Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Truy Mộng

Còn tiếp...
2018

Mục Châu

Còn tiếp...
2018

Thôn Phệ Hồn Đế ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Kình Thiên Kiếm Đế

Dropped
2018

Sát Thủ Huyễn Giới

Còn tiếp...
2018

Hoành Hành Yêu Thần Ký

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên Kiếm Đế

Còn tiếp...
2018

Thiên tôn vạn giới

Còn tiếp...

Linh Hồn Chúa Quỷ

Còn tiếp...
2018

Mộng Làm Vương

Còn tiếp...

Tối Cường Cuồng Bạo Thăng Cấp

Dropped

Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Còn tiếp...
2018

Con Đường Thành Thần

Còn tiếp...
2018

Giấc Mơ Dài

Còn tiếp...

Bất Diệt Thiên Đế

Còn tiếp...
2018