Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Đương Harry Potter Ngộ Kiến Anh Hùng Liên Minh

Dropped
2017

Đao Toái Tinh Hà

Dropped
2016

Cầu Ma

HT

Võ Đạo Tông Sư

HT
2016

Loạn Đế Tọa Thiên

Dropped
2017

Nguyên Huyết Thần Tọa

Dropped

Cực Linh Hỗn Độn Quyết

Dropped

Vu Sư Chi Lữ

HT
2014

Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới

Dropped

Lưu Manh Lão Sư

HT

Thập Nhị Thiên Vĩ

Còn tiếp...
2017

Tiên Giới Trở Về

HT

Kiếp Long Biến

Dropped
2017

Tiểu Lang Tướng Quân

HT

Tu Chân trở về

HT
2017

Vô Thượng Huyết Mạch

HT

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình

HT
2017

Phong Nghịch Thiên Hạ

Dropped

Thí Thiên Kiếm Tiên

HT

Tiểu Yêu Bất Thượng Thiên

Còn tiếp...
2017

Thôn Thiên Võ Thần

HT

Thôn Phệ Vạn Vật

Còn tiếp...

12 Con Giáp

Dropped
2015

Thế Giới Tiên Hiệp

HT
2015

Thời Đại X Long

HT
2015

Câu Chuyện Đời Thường Của Tôi

Còn tiếp...
2017

Bá Vũ Độc Tôn

HT

Kiếm Phá Tiên Kinh

HT

Tu La Chiến Thần

Dropped

Truyền Kỳ Nữ Đế

Còn tiếp...
2017

Giang Sơn Thập Họa

HT

Tuyệt Thiên Thánh Giả

HT

Phật Môn Ác Thê

HT

Yêu Ma Đạo

HT

Thuần Dương Võ Thần

Dropped
2016

Thập Phương Thần Vương

Dropped

Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

HT
2017

Hoàng Kim Long Ngạo Thiên

Dropped
2017

Đấu Phá Thương Khung Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Ngạo Khiếu Thanh Thiên

Còn tiếp...
2017