Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Siêu Phàm Truyện

Dropped
2017

Vạn Giới Thiên Tôn

Dropped
2017

Thiên Đế Thị Chẩm Dạng Dưỡng Thành

Dropped

Sát Võ Kiếm Đế

Dropped

Cuồng Yêu Hỏa Phượng Hoàng

HT
2017

Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Võ Thần

Dropped
2017

Tiên Giới Chiến

Dropped

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Dropped
2016

Tối Cường Võ Thần

Dropped

Dị Giới Vô Địch Hệ Thống

Dropped

Vũ Khí Đại Sư

Dropped
2016

Thiên Kiêu Chiến Kỷ

Dropped
2016

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Dropped
2017

Tử Vong Đế Quân

Dropped

Viêm Vũ Chiến Thần

Dropped
2016

Thái Cổ Tinh Thần Quyết

Dropped

Tinh Hải Tranh Bá Chi Trùng Tộc Hoàng Đế

HT

Chấp Chưởng Càn Khôn

Dropped
2015

Phong Lưu Thành Thần

HT
2016

Từ Đấu Phá Thương Khung Bắt Đầu

Dropped

Truyền Kỳ Tộc Trưởng

HT

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

HT

Ky Giới Thần Hoàng

HT

Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

Dropped
2016

Tạo Hóa Thần Đế

Còn tiếp...
2017

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

HT

Cơ Giới Thần Hoàng

HT
2015

Bát Hoang Đấu Thần

Dropped
2016

Thôn Thiên Ký

Dropped
2015

Thi Hung

Dropped
2017

Thái Cổ Thần Vương

HT

Đại Nghịch Chi Môn

Dropped

Thần Hồn Chí Tôn

Dropped
2016

Trần Cốt

Dropped
2017

Tinh Vũ Thần Quyết

HT
2016

Kiếm Đạo Độc Tôn

HT
2013

Từ Thế Giới Tiên Hiệp Trở Về

Dropped
2014

Tuyệt Thế Vũ Thần

HT
2016

Âm Dương Miện

HT

Đương Harry Potter Ngộ Kiến Anh Hùng Liên Minh

Dropped
2017