Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Còn tiếp...

Ngự Thú Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Bất Tử Đế Tôn

Còn tiếp...

Thiên Đạo Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Tối Cường Cuồng Bạo Thăng Cấp

Còn tiếp...

Cửu Tiêu Đế Chủ

Còn tiếp...

Vạn Giới Võ Thần

Còn tiếp...

Bá Hoàng Kỷ

Còn tiếp...

Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Còn tiếp...

Võ Lăng Thiên Hạ

Còn tiếp...

Vũ Ngự Thánh Đế

Còn tiếp...
2017

Long Huyết Thánh Đế

Còn tiếp...

Long Phù

Còn tiếp...

Võ Ngạo Cửu Tiêu

Còn tiếp...
2016

Nghịch Thiên Thăng Cấp

Còn tiếp...
2016

Bạch Y Tổng Quản

Còn tiếp...

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Còn tiếp...
2017

Vạn Vực Thiên Tôn

Còn tiếp...

Toàn Chức Pháp Sư

Còn tiếp...
2015

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Còn tiếp...
2015

Tối Cường Thăng Cấp

Còn tiếp...
2017

Thôn Phệ Hồn Đế

Còn tiếp...

Tối Cường Đồ Long Hệ Thống

Còn tiếp...

Vô Địch Huyết Mạch

Còn tiếp...

Thần Long Chiến

Còn tiếp...

Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Còn tiếp...

Cái Thế Đế Tôn

Còn tiếp...
2016

Võ Đạo Đại Đế

Còn tiếp...
2016

Đào Vận Thôn Y

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Nghịch Thiên Tu Tiên

Còn tiếp...
2015

Cửu Giới Độc Tôn

Còn tiếp...
2016

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Còn tiếp...
2016

Dị Giới Mỹ Thực Gia

Còn tiếp...

Đan Đạo Tông Sư

Dropped
2016

Vạn Cổ Võ Quân

HT
2017

Võ Thần Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Thế Linh Thần

Còn tiếp...

Thôn Phệ Tinh Không

HT