Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Ma Vương Vú Em (Dịch)

Còn tiếp...

Bất Bại Sát Ma Thần

Còn tiếp...
2018

Vô Hạn Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Thần Long Chiến

Còn tiếp...

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Toàn Chức Pháp Sư

Còn tiếp...
2015

Thần Võ Đế Tôn- CV

Còn tiếp...
2018

Cực Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2017

Thí Thần Chi Vương

Còn tiếp...
2017

Vô Địch Huyết Mạch

Còn tiếp...

Võ Thần Chúa Tể

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Đại Đế

Còn tiếp...
2017

Vạn Vực Thiên Tôn

Còn tiếp...

Vạn Vực Linh Thần

Còn tiếp...

Vạn Đạo Kiếm Tôn

Còn tiếp...

Thái Cổ Long Tượng Quyết

Còn tiếp...

Tạo Hóa Chi Vương

Còn tiếp...

Đế Diệt Thương Khung

Còn tiếp...

Chí Tôn Kiếm Hoàng

Còn tiếp...
2016

Ngũ Hành Thiên

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Thiên Hạ

Còn tiếp...
2016

Tu La Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Xuyên Qua Phượng Nghịch Thiên Hạ: Phượng Vũ ✩ Khuynh Thành

Còn tiếp...
2018

Chiến Đế

Còn tiếp...
2018

Luyện Cấp Cuồng Ma

Còn tiếp...

Xuyên Qua Phượng Nghịch Thiên Hạ: Phượng Nghịch ✩ Khuynh Vũ

Còn tiếp...
2018

Mị Ảnh

FULL

Tiên Linh Song Nguyệt

Còn tiếp...
2017

Mục Thần Ký (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Đắc Kỷ

Còn tiếp...

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Thần Đế

Còn tiếp...
2015

Thế Tôn

Còn tiếp...
2018

đa tình kiếm thiên

Còn tiếp...
2018

Cuồng Loạn Thăng Tiên

Còn tiếp...
2018

Xuyên Việt Đế Vương! Vương Gia Lạnh Lùng - Vương Phi Lãnh Huyết

Còn tiếp...
2017

An Nam Tu Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Hắc Ám Thần Đế

Còn tiếp...
2018

Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Vạn Cổ Thiên Tôn ( Dịch )

Còn tiếp...
2015