Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Dropped
2014

Thất Thiên Nữ Đế

FULL

Quỷ Đoạn Tình Thương

FULL
2016

Liệt Tâm

FULL
2016

Cổ Cầm Dị Truyện

FULL

Xuyên Việt Tây Du Chi Tòng Linh Khai Thủy

FULL
2014

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

FULL
2016

Độc Bộ

FULL
2014

Tuyệt Thế Kiếm Đạo

FULL
2012

Tiên Tử! Xin Dừng Bước

FULL

Nhất Trụ Kình Thiên

FULL
2013

Vô Song Kiếm Thánh

FULL

Sử Thượng Tối Cường Thân Thể

FULL
2013

Băng Cơ Ngọc Tiên

FULL
2013

Siêu Cấp Chi Phương Đoái Hoán Hệ Thống

FULL

Băng Hỏa Phá Phôi Thần

FULL

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc

FULL
2016

Cửu Thiên Kiếm Tôn

FULL
2013

Hệ Thống Tối Cường

FULL

Tinh Không Chiến Thần

FULL
2015

Giới Hoàng

FULL
2013

Quy Tiên

FULL
2015

Háo Sắc Kiếm Tu

FULL
2015

Tinh Cấp Liệp Nhân

FULL

Cực Phẩm Đại Giáo Hoàng

FULL

Luyện Thể Thành Thần

FULL

Dị Thế Tà Đế

FULL
2012

Tuyệt Thế Thần Thông

FULL
2012

Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

FULL
2016

Hoàn Khố Tà Đế

FULL
2013

Phong Vân Tiêu Dao Tiên

FULL
2015

Phụ Thân Lữ Bố Sấm Hán Mạt

FULL
2012

Dị Giới Vũ Điên

FULL
2013

Siêu Cấp Thần Thú Dưỡng Thực Đại Sư

FULL
2013

Dị Giới Ma Cung Thủ

FULL
2013

Siêu Cấp Vũ Kỹ

FULL
2013

Thần Thông Võ Đạo

FULL
2013

Thiên Mệnh Tung Hoành

FULL
2014

Độ Kiếp Thiên Công

FULL

Ác Quỷ Bảo Tiêu

FULL