Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Đấu Chiến Cuồng Triều

Còn tiếp...
2016

Bảo Long Thần Thám

Còn tiếp...
2015

Mỹ Thực Gia Ở Dị Thế Giới

Còn tiếp...
2017

Linh Võ Đế Tôn

Còn tiếp...
2017

Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Còn tiếp...
2016

Vạn Cổ Thần Đế

Còn tiếp...
2015

Linh Kiếm Tôn

Còn tiếp...
2017

Thánh Khư

Còn tiếp...
2016

Xuyên Không Thành... Cục Đá

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Thánh Ấn Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Vô Hạn Chiến Đấu Lực Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Phấn Đấu Tại Hồng Lâu

Còn tiếp...
2017

Vô Hạn Dị Hỏa Lục

FULL
2015

Long Vương Truyền Thuyết

Còn tiếp...
2016

Thần Võ Đế Tôn- CV

Còn tiếp...
2018

Vạn Vực Linh Thần

Còn tiếp...

Kiếm Vũ

Còn tiếp...
2018

Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Còn tiếp...
2015

Thần Tôn Thập Đại Giới

Còn tiếp...
2018

Tôn Thượng

Còn tiếp...

Lăng Thiên Chiến Tôn

Còn tiếp...
2015

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Còn tiếp...
2016

Thí Thần Chi Vương

Còn tiếp...
2017

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

Còn tiếp...
2016

Cực Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2017

Tu Luyện Cuồng Triều

Còn tiếp...

Ngũ Hành Thiên

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Ta Là Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Võ Đạo Chủ Bá

Còn tiếp...

Toàn Chức Pháp Sư

Còn tiếp...
2015

Tu La Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Mục Thần Ký

Còn tiếp...
2017

Ở Tu Chân Thế Giới Viết Tiểu Thuyết

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống( Bản dịch)

Còn tiếp...

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Tử Kinh Lệnh

Còn tiếp...

Trọng Sinh Tây Du

Còn tiếp...
2018

Vạn Đạo Long Hoàng

Còn tiếp...
2017