Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Còn tiếp...
2018

Bầu trời Elderland

Còn tiếp...
2017

Truy Mộng

Còn tiếp...
2018

Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Thần

Còn tiếp...
2018

Mục Châu

Còn tiếp...
2018

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Còn tiếp...
2018

Thôn Phệ Hồn Đế ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Kiếm Phá Cửu Thiên

Còn tiếp...

Vật Hy Sinh Không Bi Thương

Còn tiếp...
2018

Vạn Yêu Đế Chủ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Đại Chủ Nợ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Cửu Thiên Đế Chủ

Còn tiếp...
2018

Toàn Năng Khí Thiếu ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Còn tiếp...
2018

Kình Thiên Kiếm Đế

Còn tiếp...
2018

Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2015

Tối Tiên Du (Dịch)

Còn tiếp...
2014

Long Vương Truyền Thuyết

Còn tiếp...
2016

Lăng Thiên Chiến Tôn

Còn tiếp...
2015

Vạn Cổ Tà Đế

Còn tiếp...

Bách Luyện Thành Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Còn tiếp...

Song Thế Sủng Phi (Dịch)

Còn tiếp...

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Ám Sư Thần Thoại

Còn tiếp...

Chưởng Khống Tinh Không.

Còn tiếp...
2018

[Tiên hiệp - Huyền ảo] Tu La Vũ Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Sát Thủ Huyễn Giới

Còn tiếp...
2018

Hoành Hành Yêu Thần Ký

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên Kiếm Đế

Còn tiếp...
2018

Vô Cực ( Dịch )

Còn tiếp...
2017

Thiên tôn vạn giới

Còn tiếp...

12 Nữ Thần

Còn tiếp...
2016

Nguyên Tôn

Còn tiếp...
2017

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Thánh Khư

Còn tiếp...
2016

Vô Địch Kiếm Vực

Còn tiếp...
2014

Vạn Cổ Thiên Đế

Còn tiếp...
2016