Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Đỉnh Phong Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Linh Kiếm Tôn

Còn tiếp...
2017

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Phi Thường Thợ Săn

Còn tiếp...

Vạn Cổ Tà Đế

Còn tiếp...

Thế Giới Mới

Còn tiếp...
2018

Tạo Hóa Chi Vương

Còn tiếp...

Tối Cường Thăng Cấp Vương

Còn tiếp...

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)

Còn tiếp...
2015

Cửu Long Thần Đỉnh

Còn tiếp...

Phù Thiên Ký

Còn tiếp...
2017

Vũ Thần Thiên Hạ

Còn tiếp...

Đại Chúa Tể

HT
2014

Tu La Vũ Thần

Còn tiếp...

Độc Bộ Tiêu Dao

Còn tiếp...
2017

Thần Đạo Đan Tôn (Dịch)

Còn tiếp...

Tôn Thượng

Còn tiếp...

Lăng Thiên Chiến Tôn

Còn tiếp...
2015

Thí Thần Chi Vương

Còn tiếp...
2017

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Còn tiếp...

Ngũ Hành Thiên

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Còn tiếp...
2017

Cửu Hồn Long Đế(Dịch)

Còn tiếp...
2018

Đấu Chiến Cuồng Triều

Còn tiếp...
2016

Hắc Ám Huyết Thời Đại (Dịch)

Còn tiếp...
2012

Siêu Cấp Phân Tích Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Còn tiếp...
2017

Vạn Long Thần Tôn

Còn tiếp...
2017

Lãng Tử Phiêu Lưu YY Ký

Còn tiếp...
2017

Cực Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2017

Tu Luyện Cuồng Triều

Còn tiếp...

Ta Là Chí Tôn

Còn tiếp...
2017

Võ Đạo Chủ Bá

Còn tiếp...

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Còn tiếp...
2017

Thái Cổ Long Tượng Quyết

Còn tiếp...

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Linh Vũ Đế Tôn

Còn tiếp...