Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Vô Hạn Quy Lai Chi Du Nhàn Nhân Sinh

HT

Đạo Hiệp

HT
2016

Tiên Thần Dịch

HT
2012

Thần Giới Bá Phóng Khí

HT

Mang Cái Hệ Thống Vào Hồng Hoang

HT

Nhất Kiếm Bình Thiên

HT

Cửu Dương Thần Quyết

HT

Bá Thiên Lôi Thần

HT

Mộng Giới Thương Khung

Còn tiếp...
2017

Thần Cấp Quản Gia

HT

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế?

HT
2016

Tùy Thân Anh Hùng Sát

Dropped
2016

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Dropped
2014

Cửu Dương Thần Vương

Dropped

Tà Đế Truyền Nhân Tại Đô Thị

Dropped
2016

Phần Thiên Thần Đế

HT
2015

Vô Thượng Huyết Đế

Dropped

Tiên Nghịch

HT
2012

Thần Tiên Thú

HT
2016

Hỏa Bạo Thiên Vương (Dịch)

HT
2017

Thiên Triều Quỷ Sư

HT
2016

Duyên Lai Thị Miêu

HT
2016

Hỗn Độn Ma Tôn

HT
2017

Gia Cát Khổng Minh Tung Hoành Dị Giới

HT
2015

Chí Tôn Vũ Linh

HT
2015

Bất Tử Võ Tôn

HT
2016

Dưỡng Long

HT
2016

Eragon 2 (Eldest) - Đại Ca

HT
2016

Phật Tội

HT
2016

Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu

HT
2016

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 2: Con Trai Thần Neptune

HT
2016

Khí Trùng Tinh Hà

HT

Tối Cường Thăng Cấp (Dịch)

Còn tiếp...

Đặc Biệt Đích Ngươi

HT
2016

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ

HT
2016

Long Duyên (Tập 1)

HT
2016

Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình

HT
2016

Huyết Mạch Phượng Hoàng

HT
2015

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

HT
2016

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

HT
2016