Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Huyễn

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Huyễn

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Huyễn

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Dropped
2015

Tối Cường Thăng Cấp

Dropped
2017

Tối Cường Đồ Long Hệ Thống

Dropped

Nghịch Thiên Tu Tiên

Dropped
2015

Vạn Cổ Võ Quân

FULL
2017

Thôn Phệ Tinh Không

FULL

Hệ Thống Tăng Cấp Tối Cường Tiên Phủ

Dropped
2016

Thiên Vận

Còn tiếp...
2018

Bất Hủ Phàm Nhân

FULL
2016

Sinh Mệnh Vĩnh Hằng

Còn tiếp...
2017

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

FULL
2016

Thiên Tru Đạo Diệt

FULL

Mang Theo Hỏa Ảnh Hệ Thống Đến Dị Giới

FULL

Cửu Âm Tà Quân

FULL

Pháp Sư Trừ Tà

Còn tiếp...
2017

Kiếm Động Cửu Thiên

FULL

Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Dropped

Thiên Mệnh

Còn tiếp...
2017

Khí Tiên Thập Nhất Biến

Dropped
2017

Mạnh Nhất Đan Sư

FULL
2017

Liên Minh Chi Thần

Dropped

Băng Hỏa Ma Trù

FULL

Linh Chu

FULL

Thần Ấn Vương Tọa

FULL

Đế Tôn

FULL
2013

Tiên Hiệp Càn Khôn (Dịch)

Dropped
2017

Sát Thần Diệt Thiên

Dropped
2017

Luyện Hóa Chư Thiên (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Nam Thần Trừu Tưởng Hệ Thống

Dropped
2016

Thần Môn

Dropped
2017

Siêu Phàm Truyện

Dropped
2017

Vạn Giới Thiên Tôn

Dropped
2017

Thiên Đế Thị Chẩm Dạng Dưỡng Thành

Dropped

Sát Võ Kiếm Đế

Dropped

Cuồng Yêu Hỏa Phượng Hoàng

FULL
2017

Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Võ Thần

Dropped
2017

Tiên Giới Chiến

Dropped

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Dropped
2016

Tối Cường Võ Thần

Dropped

Dị Giới Vô Địch Hệ Thống

Dropped