Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Ma Pháp

Giới Thiệu Thể Loại Ma Pháp

Nội dung tương tự với thể loại Huyền Huyễn và Huyền Ảo nhưng chủ yếu tập trung vào các loại pháp thuật, ma pháp phương Tây.

Truyện Mới Trong Thể Loại Ma Pháp

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Còn tiếp...
2019

Nam Việt Đế Vương

Còn tiếp...
2017

Tu La Ma Đế - Dịch

Còn tiếp...
2018

Khoa Kỹ Vụ Sư

Còn tiếp...
2018

Thiên Long Hóa Người

Còn tiếp...
2018

Siêu Pháp Sư Huyền Thoại ( dịch )

Còn tiếp...
2018

Trở thành Thần

Còn tiếp...
2019

Ngôn Linh Vương

Còn tiếp...

Anh Hùng Marvel, Nhất ĐẤm

Còn tiếp...
2019

Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

Còn tiếp...
2018

Nguyện Ước Song Song (p1)_ Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận

Còn tiếp...
2018

Tôi Đã Bị Chuyển Sang Dị Giới

Còn tiếp...
2019

Cuộc đời của kaguya

Còn tiếp...
2018

Nhất Niệm Thành Ma

Còn tiếp...
2018

Ta là Đấng Không Toàn Năng!

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Còn tiếp...
2018

Galaxies-Lords

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Ma Kiếm

Còn tiếp...
2018

Lãng Tịnh

Còn tiếp...
2018

Hành Trình Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Quỷ Bí Chi Chủ

Còn tiếp...
2018

Toàn Chức Pháp Sư

Còn tiếp...
2015

Phế Vật Mang Dị Năng Thôn Phệ Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Tà Đạo

Còn tiếp...
2018

Huyết Long Công Tử

Còn tiếp...
2018

Vạn Đạo Thành Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Nhà Hàng Của Vú Em Ở Dị Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Isekai Toriwake

Còn tiếp...
2018

Satan Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Chuyển sinh dị giới ta rất manh

Còn tiếp...
2018

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Đấng Toàn Năng

Còn tiếp...
2018

Tiểu Linh Lung Giới

Còn tiếp...
2018

Thuận Thiên Khống Mệnh

Còn tiếp...
2018

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống (Dịch)

Dropped

Mục Châu

Còn tiếp...
2018

Linh Hồn Chúa Quỷ

Còn tiếp...
2018

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

FULL
2017

Tiểu Thư Ánh Sáng

Còn tiếp...
2018

TENSEI SHITARA KENDESHITA ( Xuyên Qua Dị Giới Tôi Thành Kiếm )

Dropped