Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Huyền Ảo

Giới Thiệu Thể Loại Huyền Ảo

Thể loại Huyền Ảo (còn được gọi là Huyền Huyễn) là những truyện có rất nhiều yếu tố kì ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới… , Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên...

Truyện Mới Trong Thể Loại Huyền Ảo

Nhất Niệm Thành Ma

Còn tiếp...
2018

Siêu Thần Cảm Ứng

Còn tiếp...
2018

Hắc Ám Ảm Thiên

Còn tiếp...
2018

Thương Thiên Kiếm Đế

Còn tiếp...

Nhất Kiếm Độc Tôn

Còn tiếp...

Nghịch Thế Vũ Thần

Còn tiếp...
2018

Lật Tung Thời Đại Nam Nhân

Còn tiếp...
2018

Đụng Quỷ Liền Mạnh

Còn tiếp...
2018

Xuyên Việt Chư Thiên Đương Phản Phái

FULL
2016

Chân Huyền Ảo

Còn tiếp...
2018

Địa Cầu Tận Thế Trọng Sinh

Còn tiếp...
2016

Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Đạo

Còn tiếp...
2018

Tu Chân Điển

Còn tiếp...
2018

Cá Ướp Muối Tọa Vong Tâm Đắc

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Chi Ngân Hà Chí Tôn

Còn tiếp...
2016

Sát Thần Ký

Còn tiếp...
2016

Tinh Hà Chí Thánh

Còn tiếp...
2016

Đan Võ Đế Tôn

Còn tiếp...
2016

Vị Diện Lữ Hành Chi Thần Trò Chơi

Còn tiếp...
2016

Hải Yêu

Còn tiếp...
2016

Siêu Thần Cấp Tiến Hóa Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Xuyên Qua Ba Nghìn Vị Diện

Còn tiếp...
2016

Dị Giới Chức Nghiệp Ngoạn Gia

Còn tiếp...
2016

Tân Tiên Nghịch

Còn tiếp...
2016

Trâu Bò Nhất Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Xúc Xắc Hai Mươi Mặt

Còn tiếp...
2016

Chí Tôn Tà Thần

Còn tiếp...
2016

Vu Sư Diễn Đàn

Còn tiếp...
2016

Thiên Hạ Vô Thượng Tăng Đế

Còn tiếp...
2016

Tiên Võ Thần Hoàng

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Trù Thần Quật Khởi

Còn tiếp...
2016

Đan!

Còn tiếp...
2016

Chư Thiên Chúa Tể

Còn tiếp...
2016

Cuối Cùng Một Cái Sứ Đồ

Còn tiếp...
2016

Siêu Thần Chế Tạp Sư

Còn tiếp...
2016

Ta Tuyệt Sắc Võ Thần Lão Bà

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Vũ Thần

Còn tiếp...
2016

Đại Đạo Tru Thiên

Còn tiếp...
2016

Tuyệt Thế Hồn Khí

Còn tiếp...
2016

Huyền Huyễn Đô Thị Thuộc Tính Thêm Bạo

Còn tiếp...
2016