Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Hệ Thống

Giới Thiệu Thể Loại Hệ Thống

Nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí... 

Truyện Mới Trong Thể Loại Hệ Thống

Hokage Thần Cấp Majin Buu

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thao Tác Tao (Dịch)

Dropped

Dị Truyện

Còn tiếp...
2018

Quyền Tối Thượng

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)

FULL
2015

Lão Nạp Muốn Hoàn Tục

FULL
2017

Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống (Dịch)

Còn tiếp...

Cơ Giáp Buôn Bán Thương

FULL
2017

Hệ Thống Nữ Oa

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Tiến Hóa Siêu Cường

Còn tiếp...
2018

Xuyên không siêu sao vô cực

Còn tiếp...
2018

Chiến Tranh Vũ Trụ

Còn tiếp...
2018

Ca Là Bức - Đạo Thánh

Còn tiếp...
2018

Thiên Hạ Vô Đối

Còn tiếp...
2018

Khoái Lạc Hệ Thống

Còn tiếp...
2015

Điên Cuồng Thần Hào Chơi Khoa Kỹ (Dịch)

Còn tiếp...

Tối Cường Vai Chính Hệ Thống (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Google - Phàm Nhân Tu Ma

Còn tiếp...
2018

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Linh Năng Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Vào Hào Môn: Vợ Yêu Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Còn tiếp...
2017

Phế Vật Mang Dị Năng Thôn Phệ Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Ca Là Thôn Phệ Giả

Còn tiếp...
2018

Võng Du Chi Duy Nhất Nội Trắc Ngoạn Gia

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Ác Ma Hệ Thống

Dropped

12 Ma Nữ

Còn tiếp...
2018

Lão Nạp Phải Hoàn Tục ( Quang Huy Dịch)

Còn tiếp...
2017

Tiểu Tứ, Tiến Công Đi!

Còn tiếp...
2014

Cực Phẩm Song Tu Hệ Thống

Còn tiếp...

Hệ thống người lười địa phương

Còn tiếp...

Nghịch Thiên Thần Lộ

Còn tiếp...
2018

Hành Thiên Đại Đế

Còn tiếp...
2018

Hệ Thống Tà Đạo

Còn tiếp...
2018

Bách Khoa Thư Viện

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống ( Dịch )

Còn tiếp...
2018

Ta Chỉ Là Một Tiểu Bạch Kiểm Không Cần Phấn Đấu (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Còn tiếp...

Thần Sát Minh Vương

Còn tiếp...
2018

Nhà Hàng Của Vú Em Ở Dị Giới (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Hành Giả Hệ Thống

Còn tiếp...
2018