Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Siêu Cấp Trò Chơi Máy Mô Phỏng

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Quỷ Vương

Còn tiếp...
2016

Tu Thần Tà Tôn

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Lược Thực Giả Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Nữ Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Võng Du Vô Danh Chí Tôn

Còn tiếp...
2016

Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ Edit

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Trạch Thần

Còn tiếp...
2016

Ảnh Hậu Đối Mặt

Còn tiếp...
2018

Huyển Đế Trở Về

FULL
2016

Địa Sư Hậu Duệ

FULL
2016

Siêu Cấp Cải Tạo Điện Thoại Di Động

FULL
2016

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng

FULL
2016

Bảo Tỉnh

FULL
2016

Ta Muốn Làm Người Tốt

FULL
2016

Hỗn Thế Nông Dân Chi Ta Tùy Thân Thế Giới

FULL
2016

Trời Sinh Xui Xẻo Trứng

FULL
2016

Tống Nghệ Giải Trí Chi Vương

FULL
2016

Đô Thị Huyết Lang

FULL
2016

Ta Tu Đạo Sinh Nhai

FULL
2016

Đô Thị Huyết Thần

FULL
2016

Siêu Cấp Vua Bóng Đá

FULL
2016

Tu Tiên Cao Thủ Tái Chiến Đô Thị

FULL
2016

Quán Trọ Thần Tiên

FULL
2016

Siêu Cấp Đặc Công Hệ Thống

FULL
2016

Siêu Cấp Cầu Thủ Chạy Cánh

FULL
2016

Ta Có Hệ Thống Tốt Tu Chân

FULL
2016

Ẩn Sĩ Cao Nhân Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Mạnh Nhất Cuồng Bạo Gian Lận Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Tu Chân Quần Là Áo Lượt

Còn tiếp...
2016

Chí Tôn Binh Vương

Còn tiếp...
2016

Sống Cùng Biểu Tỷ

Còn tiếp...
2016

Tu Chân Truyền Nhân Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Chi Vô Hạn Ngược Lại Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Cực Phẩm Tiên Sư

Còn tiếp...
2016

Khuy Âm Dương

Còn tiếp...
2016

Xuyên Việt Trở Về

Còn tiếp...
2016

Thấu Thị Mắt Thần

Còn tiếp...
2016

Mang Theo Siêu Thị Qua Mạt Thế

Còn tiếp...
2016

Thiếp Thân Binh Vương

Còn tiếp...
2016