Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Đô Thị

Top Truyện Đô Thị Trong Tháng Thêm

Truyện Đô Thị Mới Cập Nhật

Năm xưa

Cửu Nguyệt Quang

Hoàn Thành
62 Chương

Võng Du Chi Thiên Khiển Tu La

Hoả Tinh Dẫn Lực

Hoàn Thành
849 Chương

Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hồng Mông Thụ

1,075 Chương

Võng Du Chi Huyết Ma Tu La

Tàn Huyễn Mộng Thương

Hoàn Thành
186 Chương

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Tiểu Thanh Trường Đàm

Hoàn Thành
347 Chương

Thôn Quan Tu Tiên Ký

Lý Nhàn Ngư

Hoàn Thành
447 Chương

Siêu Cấp Công Đức Hệ Thống

Băng Phong Không Lăng

Hoàn Thành
215 Chương

Siêu Ngưu Quản Lý Viên

Tiêu Tiêu Đích Lưu Lãng Hán

Hoàn Thành
636 Chương

Phàm Nhân Tu Thần Truyện

Lão Phòng

Hoàn Thành
662 Chương

Siêu Cấp Chế Phục

Bát Nguyệt Lại Xà

Hoàn Thành
394 Chương

Thanh Liên Kiếm Tiên

Hương Thôn Thiểu Niên

Hoàn Thành
583 Chương

Trọng Sinh Chi Đô Thị Luyện Kim Sư

Phất Tụ Hoàn Y

Hoàn Thành
230 Chương

Phong Lưu Giáo Sư

Độc Cô Tầm Hoan

Hoàn Thành
116 Chương

Siêu Cấp Tảo Miêu Khí

Vũ Phi Ngân

Hoàn Thành
524 Chương

Bạn Gái Ca Hậu Của Ta

Độ Mộc Kiều

Hoàn Thành
577 Chương

Đô Thị Trận Pháp Sư

Ngũ Thải Bối Xác

Hoàn Thành
495 Chương

Cực Phẩm Lão Bà

Lý Hưng Vũ

Hoàn Thành
666 Chương

Thú Cá Thiên Sư Tố Lão Bà

Tiểu Tiểu Vũ

Hoàn Thành
1,066 Chương

Chính Là Không Còn Hợp

Bất Xuyên Mã Giáp

Hoàn Thành
8 Chương

Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

KinKin

Hoàn Thành
17 Chương

Xuyên Việt Đại Thần Côn

Cưỡi Con Lừa Đi Đánh Nhau

Hoàn Thành
2,049 Chương

Nguyên Tiên

Ngã Tại Nhĩ Thân Hậu

Hoàn Thành
502 Chương

Hoa Đô Dị Năng Vương

Hung Hăng Càn Quấy Nông Dân

Hoàn Thành
1,097 Chương

Siếu Cấp Động Phủ

Thiên Hạ Tiểu Hắc

Hoàn Thành
476 Chương

Cao Thủ Bất Phàm

Tâm Tại Lưu Lãng

301 Chương

Trọng Sinh Tại Hollywood

Bạch Sắc Thập Tam Hào

Hoàn Thành
874 Chương

Bảo Giám

Đả Nhãn

Hoàn Thành
1,217 Chương

Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư

Cửu Minh

Hoàn Thành
703 Chương

Trạch Sư

Đèn Cầy

Hoàn Thành
951 Chương

Thác Vị

Yêu Mệ

Hoàn Thành
35 Chương

Em Gái Hư Yêu Ta

Phụ Thị Phi

1,615 Chương

Đô Thị Tà Tu

Lưu Manh Điên Cuồng

Hoàn Thành
263 Chương

Vương Bài

Hà tả

Hoàn Thành
847 Chương

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Hoàn Thành
993 Chương

Cực Phẩm Thấu Thị

Xích Diễm Thánh Ca

2,914 Chương

Đại Hào Môn

Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính​

Hoàn Thành
1,541 Chương

Thần Ma Chi Mộ

Phong Cuồng Khô Lâu

632 Chương

Quỷ Hô Bắt Quỷ

Tam Thiên Lưỡng Giác (Ba Ngày Ngủ Hai)

Hoàn Thành
470 Chương

Hoa Hương Mãn Viên

Cửu Thiên Vân

Hoàn Thành
1,627 Chương

Siêu Cấp Cường Binh

Cửu Nguyệt Dương Quang

Hoàn Thành
748 Chương

Truyện Đô Thị Là Gì?

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.