Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Khinh Ngữ

FULL
2016

Danh Sách Ước Nguyện

FULL
2016

Sư Huynh Là Nam Thần

FULL
2016

Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ

FULL
2016

Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

FULL
2016

Trọng Sinh Chi Lê Hân

FULL
2016

Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

FULL
2016

Đừng Nói Yêu Tôi

FULL
2016

Đại Minh Tinh Và Sát Thủ

FULL
2016

Ôsin Nhà Bộ Trưởng

FULL
2016

Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ

FULL

Vô Địch Hắc Quyền

FULL

Đại Thần Lưu Manh

FULL

Hồn Đồn Than

FULL

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

FULL

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

FULL

Ý Râm Vạn Tuế

Dropped

Đặc Công Xuất Ngũ

FULL

Ác Bá

FULL

Cận Chiến Bảo Tiêu

FULL

Lười Thê Của Tổng Tài

FULL

Thê Nô 2

FULL

10 Tuổi Và 17 Tuổi

FULL

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

FULL

Y Tiên Thiểu

FULL

Quan Khí

FULL

Quyền Lực Tuyệt Đối

FULL

Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

FULL

Yêu Nghiệt Đồng Cư

FULL

Người Cầm Quyền

FULL

Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa

FULL

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

FULL

Cưới Cô Nàng Keo Kiệt

FULL

Tây du @ ký

FULL

Bố Y Quan Đạo

FULL

Siêu Cấp Tiên Y

FULL

Nhà A Nhà B

FULL

Thiếp Thân Đặc Công

FULL

Tây Uyển Mị Ảnh

FULL

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

FULL