Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Siêu Phẩm Vu Sư

Còn tiếp...
2017

Vị Diện Lữ Hành Chi Thần Trò Chơi

Còn tiếp...
2016

Cực Phẩm Tán Tài Thần Hào

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Mẫu Hạm

Còn tiếp...
2016

Vu Sư Diễn Đàn

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Đại Lão Bản

Còn tiếp...
2016

Hàn Ngu Chi Trong Tâm Thanh Âm

Còn tiếp...
2016

Cùng Mỹ Nữ Hoang Đảo Cầu Sinh

Còn tiếp...
2016

Hàn Ngu Chi Tối Cường Thiên Đoàn

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Kế Thừa Mười Ngàn Tỷ

Còn tiếp...
2016

Ta Ở Vạn Giới Đưa Cơm Hộp

Còn tiếp...
2016

Đại Hiệp Cấp Qùy

Còn tiếp...
2016

Vạn Giới Thiên Châu

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Tầm Bảo Nghi

Còn tiếp...
2016

Vợ Tà Là Đại Đô Đốc

Còn tiếp...
2016

Ta Là Một Tên Trộm

Còn tiếp...
2016

Xoát Tiền Nhân Sinh

Còn tiếp...
2015

Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2015

Diệu Thủ Tiên Y

Còn tiếp...
2016

Hạn Chế Cấp Mạt Nhật Bệnh

Còn tiếp...
2016

Hàn Ngu Bảo Vệ Lực

Còn tiếp...
2016

Huyền Huyễn Đô Thị Thuộc Tính Thêm Bạo

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Tin Tức Nhãn

Còn tiếp...
2016

Ngã Đích Nữ Thần Thị Chích Miêu

Còn tiếp...
2016

Mỹ Thực Cuồng Nhân

Còn tiếp...
2016

Thần Y Thầy Tướng

Còn tiếp...
2016

Lão Sư Có Súng

Còn tiếp...
2016

Tróc Quỷ Chi Cực Phẩm Cường Thiếu

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Vu Y Tại Đô Thị

Còn tiếp...
2016

Nam Nhân Đến Từ Vô Hạn Thế Giới

Còn tiếp...
2016

Vô Hạn Tán Tài Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Điểm Đạo Vi Chỉ

Còn tiếp...
2016

Nhặt Cái Thiên Hậu Làm Vợ

Còn tiếp...
2016

Ta Tại Thiên Đình Tìm Đường Chết Thời Gian

Còn tiếp...
2016

Điện Thoại Của Ta Có Kho Hàng

Còn tiếp...
2016

Yêu Nghiệt Nam Thần Tại Hoa Đô

Còn tiếp...
2016

Biến Thân Loli Chủ Bá

Còn tiếp...
2016

Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Còn tiếp...
2016

Diệu Thủ Đại Tiên Nông

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Bộ Ngư

Còn tiếp...
2016