Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô thị

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô thị

Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt

Còn tiếp...
2017

Hệ Thống Chi Hương Thổ Lại Nhân

Còn tiếp...

Siêu Nhân Lai Tập

HT

Siêu Cấp Học Thần

Còn tiếp...

Đô Thị Siêu Cấp Y Thánh

Còn tiếp...

Ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc Lão Bà

Còn tiếp...
2016

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại

Còn tiếp...

Thiên Đạo Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Bảo An Tại Đô Thị

Còn tiếp...

Thiên Tài Cao Thủ

Còn tiếp...

Trọng Sinh Chi 2006

Còn tiếp...

Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống

Còn tiếp...

Thấu Thị Cuồng Binh

Còn tiếp...
2017

Tuyệt Phẩm Cường Thiếu

Còn tiếp...

Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà

Còn tiếp...
2016

Chuyên Chức Bảo Tiêu

Còn tiếp...

Siêu Cấp Binh Vương

Còn tiếp...
2015

Nông Gia Tiên Điền

Còn tiếp...

Toàn Chức Pháp Sư

Còn tiếp...
2015

Tuyệt Phẩm Độc Y

Còn tiếp...
2017

Cuồng Bạo Tiên Y

Còn tiếp...

Đào Vận Thôn Y

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Tiên Học Viện

Còn tiếp...
2016

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Còn tiếp...

Thần Y Tiểu Nông

Còn tiếp...

Kanagawa Sinh Viên Đạo Sĩ

Còn tiếp...

Thiên

Còn tiếp...
2015

Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Cái Này Đại Thần Khai Ngoại Quải

Còn tiếp...
2016

Cận Thân Cuồng Binh

Còn tiếp...

Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Binh Vương

Còn tiếp...

Diễm Thú Đô Thị

HT

Thất Trinh Đô Thị

HT

Thiên Đường Chi Lộ

HT

Thần Tiên Đào Bảo Điếm

HT
2017

Trọng Sinh Liệp Diễm Thiên Hạ

Còn tiếp...

Kẻ Chế Tạo Vạn Vật

HT

LMHT Vô Địch Rút Thưởng Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Nữ Giáo Tiểu Bảo An

Còn tiếp...

Kiếm Cái Hoa Khôi Làm Lão Bà

Còn tiếp...