Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Trọng Sinh Chi Vô Địch Thiên Đế

Còn tiếp...
2017

Đời không như mơ

Còn tiếp...
2019

Thần Điêu Đại Bịp

FULL
2018

Conan Tán Gái Lục H+ (Dịch)

Còn tiếp...

Hương Vị Chocolate

Còn tiếp...
2019

Hệ Thống Chém Gió (TTTV - Tiên Môn)

Còn tiếp...
2018

Hội Nhóm Xàm

Còn tiếp...
2019

Bá Đạo Dâm Uy

Còn tiếp...
2018

Đô Thị Chi Vô Địch Tu Thần

Còn tiếp...
2018

Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh - Xandorayla

Còn tiếp...
2018

Cận Chiến Pháp Sư (Dịch)

Còn tiếp...

Vô Đạo - Phần 1: Hắc Đế

Còn tiếp...
2016

Mạnh Nhất Tề Thiên Đại Thánh

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Mạnh Nhất Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Mỹ Nữ Tỷ Tỷ Đích Thiếp Thân Sát Thủ

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Điện Tử Đế Quốc

Còn tiếp...
2016

Ái Tình Nhà Trọ Chi Tình Thánh

Còn tiếp...
2016

Xin Lỗi, Có Hệ Thống Thật Sự Tài Giỏi

Còn tiếp...
2016

Mộng Giới Thần Chủ

Còn tiếp...
2016

Vạn Năng Tu Chân Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Siêu Phẩm Chiến Binh

Còn tiếp...
2016

Thiếp Thân Binh Hoàng

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Tu Chân Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Chi Thời Không Cửa Hàng

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Chi Phán Quan Trực Bá

Còn tiếp...
2016

Siêu Thần Vô Địch Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Sân Trường Cao Thủ Toàn Năng

Còn tiếp...
2016

Đại Ngu Nhạc Gia

Còn tiếp...
2016

Cực Phẩm Nhân Sinh Đoái Hoán Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Siêu Cấp Nhà Máy Quái Thú

Còn tiếp...
2016

Tổ Long Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Ác Ma Siêu Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Trò Chơi Chủ Thần Tạo Thành Chỉ Nam

Còn tiếp...
2016

Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Y Phẩm Tông Sư

Còn tiếp...
2016

Ta Tại Tận Thế Có Căn Cứ

Còn tiếp...
2016

Văn Hào Ngu Nhạc Gia

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Cuồng Binh

Còn tiếp...
2016

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (trillion)

Còn tiếp...
2016

Kiều Thê Hung Mãnh

Còn tiếp...
2016