Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Bảo Giám

FULL
2016

Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư

FULL
2016

Trạch Sư

FULL
2016

Thác Vị

FULL
2016

Em Gái Hư Yêu Ta

Dropped

Đô Thị Tà Tu

FULL
2012

Vương Bài

FULL
2014

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

FULL
2016

Cực Phẩm Thấu Thị

Dropped
2016

Đại Hào Môn

FULL
2016

Thần Ma Chi Mộ

Dropped
2013

Quỷ Hô Bắt Quỷ

FULL
2012

Hoa Hương Mãn Viên

FULL

Siêu Cấp Cường Binh

FULL
2016

Cực Phẩm Phòng Đông

FULL
2016

Tà Đế Giáo Viên Hành

FULL
2016

Ngã Đích Cực Phẩm Mỹ Nữ Môn

FULL
2016

Kiếm Cá Mỹ Nữ Hỗn Đô Thị

FULL
2016

Số Liệu Tán Tu

FULL
2016

Mỹ Nữ Quân Đoàn Đích Thiếp Thân Bảo Phiêu

FULL
2016

Tà Thiếu Cuồng Long

FULL
2016

Thần Cấp Thiên Tài

FULL
2016

Siêu Thần Hệ Thống

FULL
2016

Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống

FULL
2016

Lặp Lại Lần Nữa Ta Không Phải Nữ Sinh

FULL
2016

Thiên Tài Thần Y

FULL
2016

Vô Lương Thần Y

FULL
2012

Nguyên Khí Thiếu Niên

Dropped
2016

Đế Quốc Mỹ Nữ

Dropped

Bạn Gái Của Ta Là Thường Nga Tiên Tử

FULL

Quan Bảng

Dropped
2014

Sinh Hóa Tận Thế Cuộc Sống

FULL

Trường Học Tuyệt Phẩm Cuồng Thần

Dropped
2015

Running Man Chi Ngây Thơ Siêu Sao

Dropped

Chấp Chưởng Thần Quyền

FULL
2014

Siêu Cấp Gia Đinh

Dropped
2014

Thời Không Cướp Đoạt Giả

FULL

Hoàn Khố Đan Thần

FULL

Lãng Tử Tại Đô Thị

FULL

Phong Bạo Binh Vương

FULL