Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Đô Thị

Giới Thiệu Thể Loại Đô Thị

Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.

Truyện Mới Trong Thể Loại Đô Thị

Siêu Cấp Lão Hổ Cơ Hệ Thống

FULL
2016

Siêu Cấp Học Tập Hệ Thống

FULL
2016

Thiếp Thân Cao Thủ

FULL
2016

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Dropped
2016

Nữ Tổng Tài Cận Thân Cao Thủ

FULL
2016

Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh

FULL
2017

Đại Thần Tượng

FULL
2016

Hoàng Kim Độn

FULL
2016

Ái Muội Chuyên Gia

FULL
2016

Đô Thị Bách Thảo Vương

FULL
2016

Siêu Cấp Y Sinh

FULL
2016

Tiếu Ngạo Hoa Hạ

FULL
2016

Năm xưa

FULL
2016

Hoán Kiểm Trọng Sinh

FULL
2016

Võng Du Chi Thiên Khiển Tu La

FULL

Hồng Sắc Sĩ Đồ

Dropped
2014

Võng Du Chi Huyết Ma Tu La

FULL
2016

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

FULL
2016

Thôn Quan Tu Tiên Ký

FULL
2016

Siêu Cấp Công Đức Hệ Thống

FULL
2016

Siêu Ngưu Quản Lý Viên

FULL
2016

Phàm Nhân Tu Thần Truyện

FULL
2016

Siêu Cấp Chế Phục

FULL
2016

Thanh Liên Kiếm Tiên

FULL
2016

Trọng Sinh Chi Đô Thị Luyện Kim Sư

FULL
2016

Phong Lưu Giáo Sư

FULL
2016

Siêu Cấp Tảo Miêu Khí

FULL
2016

Bạn Gái Ca Hậu Của Ta

FULL
2016

Đô Thị Trận Pháp Sư

FULL
2016

Siêu Cấp Điện Não Hệ Thống

FULL
2016

Cực Phẩm Lão Bà

FULL
2016

Thú Cá Thiên Sư Tố Lão Bà

FULL
2016

Chính Là Không Còn Hợp

FULL
2016

Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

FULL
2016

Xuyên Việt Đại Thần Côn

FULL
2014

Nguyên Tiên

FULL
2016

Hoa Đô Dị Năng Vương

FULL
2016

Siếu Cấp Động Phủ

FULL
2016

Cao Thủ Bất Phàm

Dropped
2016

Trọng Sinh Tại Hollywood

FULL
2016