Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Trào Phúng

HT
2016

Thiên Kiêu Vô Song

HT
2016

Pháp Sư Áo Nghĩa

HT
2016

Dị Giới Chi Triệu Hoán Thiên Thư

HT
2016

Dị Thế Y Tiên

HT
2016

Dị Giới Chí Tôn Chiến Thần

HT
2016

Chí Tôn Độc Vương

HT
2016

Dị Giới Toàn Chức Nghiệp Đại Sư

HT
2016

Trọng Sinh Vô Lại Chí Tôn

HT
2016

Siêu Cấp Liệp Sát Hệ Thống

HT
2016

Vô Thượng Long Ấn

HT

Dược Vương

HT
2016

Du Hí Lĩnh Chủ Yếu Cách Mệnh

HT
2016

Tinh Hà Vu Yêu

HT
2016

Nhị Thứ Nguyên Ánh Sáng Chưởng Khống

HT
2016

Xuyên Không Thành Đôi

HT
2016

Bất Hủ Thánh Tôn

HT

Tối Cường Chiến Đế

HT
2016

Vị Diện Phá Hư Thần

Dropped
2016

Tại Tu Tiên Giới Chơi Game Online - ( Bản Dịch )

Còn tiếp...
2017

Hokage Chi Ngân Sắc Ác Ma

Dropped
2016

Vũ Linh Thiên Hạ

HT
2016

Dị Thế Chung Cực Giáo Sư

HT
2016

Toàn Chức Ngoạn Gia Dị Giới Tung Hoành

HT
2016

Thực Vật Đại Lãnh Chúa

HT
2016

Tối Cường Động Mạn Hệ Thống

HT
2016

Áo Thuật Thiên Chương

HT
2016

Vô Tận Thần Hoàng

HT
2016

Thái Thượng Hồn Đạo

HT
2016

Tà Ý Vô Hạn

HT
2016

Thiên Hạ Đệ Nhất Tông

HT
2016

Dị Giới Chi Cửu Dương Chân Kinh

HT
2016

Ngã Tại Dị Giới Sáp Cá Nhãn

HT
2016

Hải Tặc Hệ Thống

HT
2016

Anh Hùng Liên Minh Vô Địch Triệu Hoán

HT
2016

Vô Hạn Yy

HT
2016

Hỗn Độn Võ Hồn

HT
2016

Đạo Sĩ Vô Địch

HT
2016

Nhân Tộc Huấn Luyện Tràng

HT
2016

Chiến Thần Lĩnh Chủ

HT
2016