Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

World Of Warcraft Chi Gilneas Vương Tử

HT

Hokage Hệ Thống Tung Hoành Dị Giới

HT
2015

Quốc Vương Vạn Tuế

HT
2016

Tinh Binh

HT
2016

Hàng Long Phục Hổ

HT
2016

Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

HT
2016

Tòa Thành Tội Ác

HT
2016

Thần Hợp Tác

HT
2016

Uy Chấn Man Hoang

HT
2016

Thánh Đạo Tà Tôn

HT
2016

Hắc Ám Huyết Đồ

HT
2016

Hắc Ám Tài Quyết

HT
2016

Võ Đạo Đồ Thần

HT
2016

Cực Phẩm Thông Linh Vương

HT
2016

Dị Giới Chi Hắc Ám Toàn Chức Giả

HT
2016

Tà Băng Ngạo Thiên

HT
2016

Dị Thế Tiêu Dao Cuồng Thần

HT
2016

Tán Gái Hệ Thống

HT
2016

Hỗn Độn Thần Kiếp

HT
2016

Liên Minh Anh Hùng Chi Vô Địch Thăng Cấp

HT
2017

Nữ Tổng Tài Cận Thân Cao Thủ

HT
2016

Huyền Thiên Chí Tôn

HT
2016

Cửu Chuyển Thành Thần

HT
2016

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

HT
2016

Xích Luyện Thương Khung

HT
2016

Thiên Cực Ngũ Thư

HT
2016

Tông Ngộ Không Đại Náo Dị Giới

HT
2016

Dị Giới Thần Thoại Truyền Kỳ

HT
2016

Vũ Hồn Trọng Sinh

HT
2016

Chiến Thần Thiên Phú

HT
2016

Trọng Sinh Chi Tống Thanh Thư

HT
2016

Nguyên Hoang Thần Lục

HT
2016

Siêu Cấp Cổ Võ Hệ Thống

HT
2016

Cực Phẩm Huyễn Thần

HT
2016

Đại Minh Vương Hầu

HT
2016

Dị Giới Điền Viên Phong Tình

HT
2016

Vô Tận Vũ Trang

HT

Tinh Hạch Đấu Thiên

HT
2016

Bạo Lực Ngưu Ma Vương

HT
2016

Bất Diệt Kim Đan

HT
2016