Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Naruto Thế Giới - Ninja Truyền Kì

Còn tiếp...
2017

Sát Thần

FULL

Võ Đạo Đan Tôn

FULL

Truyền Kì Liên Minh Huyền Thoại

Dropped
2017

Linh Chu

FULL

Tạo Hóa Chi Môn

FULL
2016

Sát Võ Kiếm Đế

Dropped

Tiên Giới Chiến

Dropped

Thiên Kiêu Chiến Kỷ

Dropped
2016

Tinh Hải Tranh Bá Chi Trùng Tộc Hoàng Đế

FULL

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Dropped
2016

Ma Thần Nhạc Viễn

FULL

Truyền Kỳ Tộc Trưởng

FULL

Khoa Kỹ Vấn Đạo

Dropped

Người Nguyên Thủy Đều Sợ Ngây Người

FULL

Linh Vũ Cửu Thiên

Dropped
2016

Thây Ma Toàn Cầu Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Phong Lưu Pháp Sư

FULL

Vô Thường

FULL

TENSEI SHITARA KENDESHITA ( Xuyên Qua Dị Giới Tôi Thành Kiếm )

Dropped

Võ Đạo Tông Sư

FULL
2016

Thế Giới Sau Khi Chết

Còn tiếp...
2017

Vạn Giới Chí Tôn

Dropped
2017

Vu Sư Chi Lữ

FULL
2014

Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới

Dropped

Vị Diện Chi Tối Cường Khổng Lồ Xanh

FULL

Võ Hiệp Chi Chinh Phục Hệ Thống

Dropped

Siêu Cấp Long Sủng

Dropped

Triệu Hoán Thần Binh Thờì Đại

FULL

Dị Giới Thiên Thư

FULL
2015

Hắc Ám Chi Bộ Xương Vương

FULL

Tiên Giới Trở Về

FULL

Nhị Thứ Nguyên Cường Hóa Đại Sư

Dropped

Vĩnh Hằng Thiên Đế

FULL

Nhị Thứ Nguyên Mỹ Nữ Đồ

Dropped

Vạn Cổ Kiếm Tiên

FULL

Kiếm Tâm Võ Thần

Dropped

Thú Liệp Thế Giới

Dropped

Triệu Hoán Ma Thú Chi Anh Hùng Vô Địch

Dropped

Chí Tôn Tiêu Diêu Thần

Dropped