Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Thanh Niên Óc Chó

Còn tiếp...
2018

Độc Đoạn Thiên Hạ (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Sử Thi Của Thần Thoại

Còn tiếp...
2018

Tối Thượng Đa Tình Giả

Còn tiếp...
2018

Bầu trời Elderland

Còn tiếp...
2017

Thiên Tử

Còn tiếp...
2018

Vua Nguyên Thủy (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Siêu Phẩm Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Thần Đạo Thiên Ma

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Hệ Thống Siêu Phẩm

Còn tiếp...
2018

Lĩnh Nam ký

Còn tiếp...
2018

Thiên Ma Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Xuyên Việt Từ Dragon Ball Bắt Đầu

Dropped

Mob-World Game

Còn tiếp...
2018

Vú Nuôi Của Rồng

Còn tiếp...
2018

Chân Lộ

Còn tiếp...
2018

Dâm Ma Tăng

Còn tiếp...
2018

Nghịch Thiên Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Ca Là Một Con Cá

Còn tiếp...
2018

Đao Tông

Còn tiếp...
2018

Vô Trần

Còn tiếp...

Tầm Lộ

Còn tiếp...
2017

Hệ thống của tôi là nữ

Còn tiếp...
2018

he thong sin ton

Còn tiếp...
2018

Hủy Diệt Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Giang Hồ Dị Giới

Còn tiếp...
2017

Cửu Vực Kiếm Đế

Còn tiếp...
2018

Siêu Cấp Thần Gien

Còn tiếp...
2017

Vô Hạn Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2017

Tu La Thiên Đế

Còn tiếp...
2016

Lục Giới Phong Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Bỏ Phi Trọng Sinh: Độc Thủ Nữ Ma Y

Còn tiếp...
2017

Siêu Cấp Ăn Gian Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Thần Ma Hệ Thống

Còn tiếp...

Bách Luyện Thành Thần (Dịch)

Còn tiếp...

Hệ Thống Liệp Diễm

Còn tiếp...
2018

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Còn tiếp...
2018

Phiêu Lưu Dị Giới Cùng Google Men

Còn tiếp...
2018

Phong lưu tiểu công tử

Còn tiếp...
2018