Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Long Thần Tà Thiếu

FULL

Dị Giới Triệu Hoán Thiên Thư

FULL

Thiên Hàng Lãnh Chúa

FULL
2011

Vô Hạn Chi Tác Tệ Tu Tiên

FULL
2016

Băng Hỏa Phá Phôi Thần

FULL

Anh Hùng Chi Quốc

FULL

Trọng Sinh Ở Nga Đế Quốc

FULL

Tuyệt Mệnh Dụ Hoặc

FULL

Luyện Thể Thành Thần

FULL

Dị Giới Lữ Bố

FULL
2012

Dị Giới Chi Huyền Tu

FULL
2012

Vị Diện Võ Thần

FULL

Tà Kiếm Chí Tôn

FULL

Chung Cực Cường Giả

FULL
2012

Quỷ Điện Não

FULL
2014

Mộng Huyến Không Gian

Dropped

Phấn Đấu Chi Vô Hạn Truyền Kỳ

FULL
2014

Nhất Đẳng Vị Diện Thương Nhân

FULL
2015

Mộng Huyễn Không Gian

FULL
2014

Mạo Bài Toàn Năng Chức Nghiệp Đại Sư

FULL
2015

Thần Thánh Chú Kiếm Sư

FULL
2013

Ma Vương Quy Lai

FULL
2014

Ngã Đích Thể Nội Hữu Ma Thú

FULL
2015

Ma Thú Chi Ngã Thị A Khắc Mông Đức

FULL
2014

Phong Cuồng Đích Ma Thú

FULL
2015

Dị Giới Chi Toàn Chức Nghiệp Ma Pháp

FULL
2014

Dị Giới Tiêu Dao Hệ Thống

FULL

Kiếm Ngạo Thiên Thương

FULL

Ma Kỵ

FULL
2015

Ma Huyễn Hàng Mẫu

FULL
2015

Luyện Yêu Hồ Tại Dị Giới

FULL

Tinh Hệ Ma Pháp Sư

FULL
2012

Lưu Manh Công Tước

FULL
2012

Nghịch Thần Luyện Kim

FULL
2014

Lôi Hệ Ma Pháp Sư

FULL
2015

Bá Khí Già Thiên

FULL

Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

FULL
2016

Dị Giới Chí Tôn Lão Sư

FULL
2010

Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi!

FULL
2016

Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

FULL
2016