Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Liên Minh Anh Hùng Chi Vô Địch Thăng Cấp

FULL
2017

Nữ Tổng Tài Cận Thân Cao Thủ

FULL
2016

Huyền Thiên Chí Tôn

FULL
2016

Cửu Chuyển Thành Thần

FULL
2016

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

FULL
2016

Xích Luyện Thương Khung

FULL
2016

Thiên Cực Ngũ Thư

FULL
2016

Tông Ngộ Không Đại Náo Dị Giới

FULL
2016

Dị Giới Thần Thoại Truyền Kỳ

FULL
2016

Chiến Thần Thiên Phú

FULL
2016

Trọng Sinh Chi Tống Thanh Thư

FULL
2016

Nguyên Hoang Thần Lục

FULL
2016

Siêu Cấp Cổ Võ Hệ Thống

FULL
2016

Cực Phẩm Huyễn Thần

FULL
2016

Đại Minh Vương Hầu

FULL
2016

Dị Giới Điền Viên Phong Tình

FULL
2016

Vô Tận Vũ Trang

FULL

Tinh Hạch Đấu Thiên

FULL
2016

Bạo Lực Ngưu Ma Vương

FULL
2016

Bất Diệt Kim Đan

FULL
2016

Trào Phúng

FULL
2016

Thiên Kiêu Vô Song

FULL
2016

Pháp Sư Áo Nghĩa

FULL
2016

Dị Giới Chi Triệu Hoán Thiên Thư

FULL
2016

Dị Thế Y Tiên

FULL
2016

Dị Giới Chí Tôn Chiến Thần

FULL
2016

Chí Tôn Độc Vương

FULL
2016

Dị Giới Toàn Chức Nghiệp Đại Sư

FULL
2016

Trọng Sinh Vô Lại Chí Tôn

FULL
2016

Siêu Cấp Liệp Sát Hệ Thống

FULL
2016

Vô Thượng Long Ấn

FULL

Dược Vương

FULL
2016

Du Hí Lĩnh Chủ Yếu Cách Mệnh

FULL
2016

Tinh Hà Vu Yêu

FULL
2016

Nhị Thứ Nguyên Ánh Sáng Chưởng Khống

FULL
2016

Xuyên Không Thành Đôi

FULL
2016

Bất Hủ Thánh Tôn

FULL

Tối Cường Chiến Đế

FULL
2016

Vị Diện Phá Hư Thần

Dropped
2016

Tại Tu Tiên Giới Chơi Game Online - ( Bản Dịch )

Dropped
2017