Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Áo Thuật Thiên Chương

FULL
2016

Vô Tận Thần Hoàng

FULL
2016

Thái Thượng Hồn Đạo

FULL
2016

Tà Ý Vô Hạn

FULL
2016

Thiên Hạ Đệ Nhất Tông

FULL
2016

Dị Giới Chi Cửu Dương Chân Kinh

FULL
2016

Ngã Tại Dị Giới Sáp Cá Nhãn

FULL
2016

Hải Tặc Hệ Thống

FULL
2016

Anh Hùng Liên Minh Vô Địch Triệu Hoán

FULL
2016

Vô Hạn Yy

FULL
2016

Hỗn Độn Võ Hồn

FULL
2016

Đạo Sĩ Vô Địch

FULL
2016

Nhân Tộc Huấn Luyện Tràng

FULL
2016

Chiến Thần Lĩnh Chủ

FULL
2016

Lục Đạo Ngọc Hoàng

FULL
2016

Tối Cường Tu Luyện Hệ Thống

FULL
2016

Dị Thế Hương Hỏa Thần Đạo

FULL
2016

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện

FULL

Khế Ước Mỹ Nữ Chi Vô Địch Thăng Cấp

FULL
2016

Chiến Thần Đạo

FULL
2016

Hokage Chi Tối Cường Chấn Độn

FULL
2016

Thất Lạc Vương Quyền

FULL
2016

Nguyên Thủy Chiến Ký

FULL
2016

Thiên Hoang Tiên Đình

FULL
2016

Đế Quốc Chi Tâm

FULL
2016

Chí Cao Học Viện

FULL
2016

Trục Lộc Chi Triệu Hoãn Mãnh Tướng

FULL
2016

Thần Thú Quản Lý Viên

FULL
2016

Ta Là Thế Giới Thụ

FULL
2016

Quỷ Dị Tái Sinh Chi Địa Ngục Trò Chơi

FULL
2016

Vạn Giới Live Stream Chi Đại Thổ Hào

FULL
2016

Vô Địch Sát Thần Hệ Thống

FULL
2016

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông Môn

FULL
2016

Tối Cường Cuồng Bạo Chiến Đế

FULL
2016

Âm Ti Thăng Chức

FULL
2016

Thần Nông Truyền Thừa Giả

FULL
2016

Nguyên Tố Tháp Cao

FULL
2016

Clash Of Clans Chi Lĩnh Chủ Hệ Thống

FULL
2016

Tuyệt Thế Luân Hồi

FULL
2016

Văn Ngu Giáo Phụ

FULL
2016