Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Dị Giới

Giới Thiệu Thể Loại Dị Giới

Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.

Truyện Mới Trong Thể Loại Dị Giới

Thiên Thần Ma Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Địa Cầu Dị Giới

Còn tiếp...
2016

Mang Nông Trường Lăn Lộn Dị Giới

Còn tiếp...
2016

Thứ Nguyên Diễn Đàn

Còn tiếp...
2016

Cực Đạo Quỷ Ma

Còn tiếp...
2018

Nhị Thứ Nguyên Anh Hùng Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Vô Song Quỷ Tài Triệu Hoán Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Tiên đế

Còn tiếp...
2018

Hành Trình Tại Dị Giới

Còn tiếp...
2018

Trọng Sinh Võ Thần Thời Đại

FULL
2016

Siêu Cấp Thần Ma Dược Viên Hệ Thống

FULL
2016

Cửu Chuyển Thần Ma

FULL
2016

Trộm Mộng Tông Sư

FULL
2016

Tống Mạn Chi Thứ Nguyên Giao Dịch

FULL
2016

Baldur Đại Thế Giới

FULL
2016

Lục Giới Mỹ Thực Quán

FULL
2016

Sát Thần Chi Thần

FULL
2016

Dị Giới Đan Trù

FULL
2016

Tu Chân Tù Trưởng

FULL
2016

Vì Mỹ Hảo Dị Thế Giới Dâng Lên Khoa Học

FULL
2016

Đại Địa Hoàng Giả

FULL
2016

Tín Ngưỡng Vạn Tuế

FULL
2016

Tu Chân Internet Thời Đại

FULL
2016

Ta Thống Lĩnh Hồ Tộc Những Năm Đó

FULL
2016

Dị Thế Triệu Hoán Anh Hùng

FULL
2016

Độ Ách Tiêu Diêu Tiên

FULL
2016

Đông Phương Thần Thoại Hệ Thống

FULL
2016

Ngự Yêu Lệnh

FULL
2016

Tại Kỳ Huyễn Thế Giới Thành Tổ Thần

FULL
2016

Tiên Hiệp Thế Giới Internet

FULL
2016

Thế Giới Đoái Hoán Hệ Thống

FULL
2016

Yếu Nhất Công Đức Hệ Thống

FULL
2016

Thôn Phệ Cuồng Đế

FULL
2016

Tử Thần Ẩm Ương

FULL
2016

Dị Giới Trọng Sinh Chi Ám Hắc Lĩnh Chủ

FULL
2016

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

FULL
2016

Địa Cầu Khu Ma Giả

Còn tiếp...
2018

Ngục tù mang tên thiên đường

Còn tiếp...
2018

Pháp Sư Cuồng Đồ Hệ Thống

FULL
2016

Hệ Thống Thánh Lười

Dropped
2018