Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tác giả Phong Thiêm Đao

Thành viên phamtoan07101
Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Phong Thiêm Đao

Hữu hình bất lụy vật, vô tích khứ tùy phong.

Ngoạn mục nhưng không rực rỡ, lên xuống là vô thường.

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Phong Thiêm Đao