Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hành Giả Trên Đồi Đá Đỏ

Huỳnh Hoàng Anh
Thành viên Everstill
Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Hành Giả Trên Đồi Đá Đỏ

Như được đẽo ra từ đá

Như được gọt ra từ mây

Cô độc bước chân hành giả

Trong miền vô định bủa vây.

 

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Hành Giả Trên Đồi Đá Đỏ

Không có truyện nào trong danh sách.