Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hằng Chun

Trương Thị Hằng
Thành viên Hằng_Chun
Địa điểm Quảng Ninh
Quốc gia Việt Nam
Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Hằng Chun

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.
 

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Hằng Chun