Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Châu Thành

Thành viên tkakun
Địa điểm Huế
Quốc gia Việt Nam
Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Châu Thành

Chuyên viết về thể loại tiên hiệp, sắc hiệp, ngôn tình.. 

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Châu Thành