Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bất Diệc

Hàn Gia
Thành viên batdiec
Địa điểm Hà Nội
Quốc gia Việt Nam
Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Bất Diệc

Một thằng sinh viên thừa cơm viết truyện mà thôi

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Bất Diệc