Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

༺༒༻ Hải ♚ ༒ Miên ༒ ♚ Thuỷ ༺༒༻

Cập Nhật Mới Nhất

datdao2707
datdao2707
Luyện Khí Tầng Sáu (70%)
Long Mộ

Rảnh rảnh qua đòi xiền bảo kê nhen


TâyĐộc-ĐộcCô
TâyĐộc-ĐộcCô
Luyện Khí Tầng Hai (1%)
༺༒༻ Hải ♚ ༒ Miên ༒ ♚ Thuỷ ༺༒༻

Im ắng quá z đâu hết r....