Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vận Khí Tông

Tên Môn Phái: Vận Khí Tông
Ngày Thành Lập: 12/02/2019
Tông Chủ: LụcTầnDương (Trúc Cơ Sơ Kỳ)
Kho Linh Thạch: 8
Kho Linh Thạch Thưởng: 0
Kho Điểm Kinh Nghiệm: 0 XP
Thành Viên: 5
Môn phái cấp 1 stars , có tối đa 10 thành viên.
Giới Thiệu:

Vận khí như đại dương, mệnh mông tựa Hoàng Hà!

Vận khí như núi cao, ngút trời hơn Thái Sơn!

Nắm giữ vận khí ắt hóa thần, trừ bạo thế gian nhờ tài vận!

Đại cấp tông môn nắm trong tay thiên địa nhân hòa, ban tặng đệ tử Thần Cấp Hảo Vận!