Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vận Khí Tông

Mới trả lời bởi LụcTầnDương
Mỹnữantĩnh
Mỹnữantĩnh
Phàm Nhân (73%)

Ta là tiểu cô nương bỏ nhà ngao du giang hồ, qua chốn này phong cảnh hữu tình liền tông cửa vào xem. Mong bang chủ cái bang thứ lễ cho ta xin 1 nơi trú ngụ đừng đuổi cô nương xinh đẹp như ta. Ta mang theo bảo bối dịch truyện đến đây. Nhớ mở không tông hỏng của ta đền không nổi. Hihi...