Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vận Khí Tông

Mới trả lời bởi LụcTầnDương
LụcTầnDương
LụcTầnDương
Trúc Cơ Sơ Kỳ (47%)
Tông Chủ Vận Khí Tông

Môn phái vừa tạo, tên nào muốn gia nhập thì liên hệ với ta!

Yêu cầu: Phải có khả năng dịch hoặc sáng tác, tự mình phụ trách!

Phần thưởng: Mỗi tháng sẽ tổng kết ah, dịch giả đăng hơn 10 chương ta thưởng 3k tlt, tác giả ta thưởng 4k tlt!

Tất cả các mục trên đều phải có sự gật đầu của Hắc Thủ Sau Màn Vạn Vực Thánh Địa! - Cglcb!