Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vận Khí Tông

Cập Nhật Mới Nhất

LụcTầnDương
LụcTầnDương
Trúc Cơ Sơ Kỳ (23%)
Tông Chủ Vận Khí Tông

a

Tông Môn

Đại Thông Báo

Các chính sách trước đó của tông sẽ hoàn toàn hủy bỏ.

Hiện tại tông chỉ nhận dịch giả, không nhận tác giả!

Chính sách chính sẽ được cập nhật lại sau!

Tên dịch giả nào muốn vào tông mà chưa có truyện dịch phụ trách thì liên hệ với ta, ta sẽ gửi ngươi một chương dịch thử, nếu đạt yêu cầu sẽ cho vào tông, còn tên nào đã có truyện dịch phụ trách thì ta sẽ xem chất lượng thế nào rồi quyết định!

Face tông: Group Vận Khí Tông

Ký tên: Tông Chủ Lục Tần Dương Khí Phách Vô Địch

...

Tag: @MạcVôDanh @athonywu @Shurtugal


LụcTầnDương
LụcTầnDương
Trúc Cơ Sơ Kỳ (23%)
Tông Chủ Vận Khí Tông

Tông Môn Đại Thông Báo: :alo

Các chính sách trước đó của tông sẽ hoàn toàn hủy bỏ.

Hiện tại tông chỉ nhận dịch giả, không nhận tác giả!

Chính sách chính sẽ được cập nhật lại sau!

Tên dịch giả nào muốn vào tông mà chưa có truyện dịch phụ trách thì liên hệ với ta, ta sẽ gửi ngươi một chương dịch thử, nếu đạt yêu cầu sẽ cho vào tông, còn tên nào đã có truyện dịch phụ trách thì ta sẽ xem chất lượng thế nào rồi quyết định!

Ký tên: Tông Chủ Lục Tần Dương Khí Phách Vô Địch

...

Tag: @MạcVôDanh @athonywu @Shurtugal


HồLyLười
HồLyLười
Kết Đan Trung Kỳ (41%)
Tiếu Ngạo Nhân Gian

Chi nhánh...


Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Kết Đan Sơ Kỳ (46%)
➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵ ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Vực mở Phân đà:

Bản Tôn qua đây chúc mừng


@thuan
@thuan
Trúc Cơ Sơ Kỳ (14%)
Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Hình như chưa đủ hấp dẫn


cglcb
cglcb
Hợp Thể Sơ Kỳ (14%)
Hắc Thủ Sau Màn Vạn Vực Thánh Địa

ờ thì ta qua đây bảo kê tông này, tên nào dám đòi phí ta chém


LụcTầnDương
LụcTầnDương
Trúc Cơ Sơ Kỳ (23%)
Tông Chủ Vận Khí Tông

Môn phái vừa tạo, tên nào muốn gia nhập thì liên hệ với ta!

Yêu cầu: Phải có khả năng dịch hoặc sáng tác, tự mình phụ trách!

Phần thưởng: Mỗi tháng sẽ tổng kết ah, dịch giả đăng hơn 10 chương ta thưởng 3k tlt, tác giả ta thưởng 4k tlt!

Tất cả các mục trên đều phải có sự gật đầu của Hắc Thủ Sau Màn Vạn Vực Thánh Địa! - Cglcb!