Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vạn Hoa Tông

Tên Môn Phái: Vạn Hoa Tông
Ngày Thành Lập: 22/02/2018
Tông Chủ: jokerking (Nguyên Anh Trung Kỳ)
Kho Linh Thạch: 0
Kho Linh Thạch Thưởng: 0
Kho Điểm Kinh Nghiệm: 0 XP
Thành Viên: 8
Môn phái cấp 1 stars , có tối đa 10 thành viên.
Giới Thiệu:

Thứ nhất: Con gái luôn đúng

Thứ hai: Nếu con gái sai xem lại điều thứ nhất

Thứ ba: Đừng bao giờ giảng đạo lý với nữ nhân!!!!!!!