Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vạn Hoa Tông

Mới trả lời bởi jokerking
moonpow3r
moonpow3r
Trúc Cơ Sơ Kỳ (3%)
Đại Trưởng Lão Vạn Hoa Tông

Ta biết chứ, người còn mơ nhiều lắm

Mải say mê nằm mộng những chân trời

Ta nhỏ bé, chỉ mong làm ngọn gió

Ôm vai gầy, ôm trọn cả nhớ thương


star_border